4339ascz

Speciální tým WASAR (Water Search And Rescue) HZS Moravskoslezského kraje dorazil během včerejška na území Libereckého kraje. Zde zatím vyčkává, aby v případě potřeby mohl reagovat na aktuální srážkovou situaci v Dolnoslezském vojvodství v Polsku. Právě oblast kolem města Bogatynia měla být zasažena vydatnými srážkami společně s příhraniční oblastí, a proto bylo požádáno GŘ HZS ČR o případnou spolupráci a pomoc. Vše bylo připraveno v rámci preventivních opatření, neboť město Bogatynia utrpělo například při povodních v roce 2010 obdobné škody jako města a obce v Libereckém kraji.
Specialisté týmu WASAR dorazili v počtu 15 příslušníků se svou technikou, mezi kterou nechybí přívěs se člunem. Tým je v současné době připraven v Raspenavě. Přestože by nebyl hasičský tým využit, ukazuje na dobře fungující přeshraniční spolupráci.
Hasiči nemohou povodně zastavit, ale umí pomoci zmírnit jejich následky.
Foto ilustrační: google.cz

Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Pin It on Pinterest