naucna-stezka-oldrichovske-haje-a-lesyNaučná stezka Oldřichovské háje a skály poblíž Hejnic, vede územím přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a je určena pro všechny milovníky přírody. Začíná v Oldřichovském sedle a pokračuje přes Kopřivník a Lysé skály až ke Skalnímu hradu a zpět do Oldřichova. Na 5 kilometrech je umístěno 10 informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodními zajímavostmi a historií oblasti.

Na stezce hry a kvízy

Stezka je určena především pro malé návštěvníky v doprovodu rodičů, kteří se tu mohou seznámit pomocí informačních tabulí s faunou i flórou místních lesů. Kromě skladby lesů a živočišných druhů, které je obývají, se návštěvníci mohou poučit o přírodě formou zábavných kvízů a her. Na deseti informačních tabulích jsou pro turisty zábavnou formou představeny zajímavosti místních lesů. 

Národní park Jizerskohorské bučiny

Celá stezka leží v Národním parku Jizerskohorské bučiny. Informační tabule na trase, jsou využívány i při výukových programech střediska ekologické výchovy v Oldřichově. Součástí stezky jsou dřevěné stoly, kde si děti zařazováním dřevěných kostek doplní a osvěží své znalosti o stromech a obyvatelích lesa.

Úchvatná vyhlídka Skalní hrad

Od železniční stanice Oldřichov v Hájích lze dojít po modré k rozcestníku Hřebencový buk, dále po zelené k rozcestí Pod Špičákem a po žluté na skalní vyhlídku Špičák (724 m). Ze Špičáku je možné pokračovat po žluté a dojít zpět na rozcestí Hřebencový buk. Po zelené dále na vyhlídku Skalní hrad a přes Kopřivník sestoupit do Oldřichovského sedla, kde je možnost občerstvení v příjemné restauraci. Po modré pak zpět k železniční zastávce Oldřichov v Hájích.

CHKO Jizerské hory

Toto území patří k nejzachovalejším a přírodně nejcennějším v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Vedle rozsáhlých smíšených lesů s převahou buku se zde nachází řada pozoruhodných skalních masívů, věží a skalních vyhlídek. Stezka je určena pouze pro pěší, neboť je zde řada schodů a žebříků na skalní vyhlídky a je proto naprosto nevhodná pro cyklisty.

Skalní hrádek

K turistickým vrcholům stezky patří mohutné skalisko, na kterém byl ve 14. století založen skalní hrádek sloužící k hlídání obchodní stezky přes hory. Zanikl pravděpodobně v 16. století. Vzhledem k obchodní cestě se v okolí často vyskytovali loupežníci. Dodnes jsou mnohá místa opředena roztodivnými pověstmi. Ze skalního hradu je krásná vyhlídka do okolí.

Poloha : 2 km severně od obce Oldřichov v Hájích.

Doprava: Obec má autobusové i vlakové spojení. Na skalní hrad vede naučná stezka.

Zdroj: Liberec mě baví

Pin It on Pinterest