KNL__medium

V Libereckém kraji se v období 12. – 23. května 2014 uskutečnil „Nábor dárců do Českého národního registru dárců dřeně“. Během akce se počet registrovaných dárců zvýšil o pětinu, v této chvíli čítá od začátku roku 88 nových jmen.

Zájemci o zařazení do registru měli možnost v uvedeném termínu každý všední den v rozšířené době navštívit transfúzním oddělení Krajské nemocnice Liberec a zapsat se do registru dárců.

Zástupkyně transfúzního oddělení KNL, staniční sestra Valerie Fojtová, ohodnotila kampaň pozitivně. Během platnosti akce vstoupilo do Českého národního registru dárců dřeně celkem 13 nových dárců.

První týden byl ještě slabší, ale pokud by se dárci hlásili tak, jako ve druhém týdnu, do konce roku bychom měli téměř 400 nových dárců,“ uvedla staniční sestra.

„Cílem akce bylo rozšířit registr a tak zvětšit šanci, že nemocní najdou vhodného dárce krvetvorných buněk. Rada Libereckého kraje odsouhlasila finanční záštitu ve výši 20.000 Kč, která bude využita na náklady spojené se vstupem jednotlivých zájemců do registru,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana LK pro zdravotnictví a sport Zuzana Kocumová.

“Každý, kdo je registrován, může druhému zachránit život. Věřím, že se akcí zvýšila informovanost a povědomí o této problematice a lidé se budou hlásit i nadále,” dodala.

Český národní registr dárců dřeně je obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní dřeně jako samostatný právní subjekt. Právě transfúzní oddělení KNL je jedním z dárcovských center, kterých je po celé republice celkem deset.

Do Českého národního registru dárců dřeně může vstoupit zdravý muž či žena ve věku 18 − 35 let a jednou třeba zachrání život těžce nemocnému tím, že daruje nepatrné množství svých zdravých krvetvorných buněk pro transplantaci,” připomněla náměstkyně.

A jak můžete pomoci v případě, že jste již přesáhli doporučenou věkovou hranici? Například formou výpomoci při veřejných sbírkách (kasičky, sbírky, propagace DMS…). Další možností je podpořit činnost Nadace pro transplantace kostní dřeně přímo na její bankovní účet. Více informací ohledně dárcovství a podpory lze nalézt na webu http://www.kostnidren.cz , kde jsou ke stažení kompletní informační materiály.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest