Il._foto_medium

Rada kraje schválila rozdělení finančních prostředků Dotačního programu odboru kancelář hejtmana – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ – do podprogramu č. 1.1. „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ 5.100.000 Kč a do podprogramu č. 1.2. „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“ 900.000 Kč,

Částka 5 100 000 Kč je určena na dotace obcím Libereckého kraje na vybavení jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí) a částka 900.000 Kč na podporu sportovní a kulturní činnost sborů dobrovolných hasičů obcí.

„V dalších letech bude na Dotační program odboru kancelář hejtmana – Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji každoročně 15 miliónů korun,“ zdůraznil hejtman.

Termín podávání žádostí (za předpokladu schválení zastupitelstvem 24. 6.) je u prvního podprogramu 27. 6. až 22. 7. 2014, u druhého 2. 7. až  28. 7. 2014.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest