2014-06-09_oceneni_Dobra_pulkaFRÝDLANT – Na jaře letošního roku vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje 2. ročník soutěže Dobrá půlka. Cílem soutěže je zviditelnit organizace veřejného sektoru, které si váží svých zaměstnaných a vytvářejí pro ně vstřícné pracovní prostředí. Hodnotícím kritériem byla také dobrá praxe v oblasti rovných příležitostí a Město Frýdlant jako zaměstnavatel získalo ocenění!

Městu Frýdlant bylo ocenění uděleno za společensky odpovědné chování, posilování vztahu zaměstnanců úřadu k městu, uplatňování ekologických principů při působení na zaměstnané i veřejnost, zabezpečení bezbariérovosti objektů úřadu a za uplatňování flexibilních forem organizace práce, přičemž argumentem na jejich podporu je zvýšení produktivity práce a individuální spokojenosti. Ocenění převzal starosta města Dan Ramzer a tajemnice městského úřadu Ing. Veronika Bubeníčková.
Co konkrétně je dobrou praxí na Městském úřadě Frýdlant? Například je to možnost zkrácených úvazků pro zaměstnance s malými dětmi, podpora prohlubování a zvyšování kvalifikace, možnost jazykového vzdělání, podpora zdravého životního stylu a další.

„Jsem přesvědčena, že zaměstnanec, který má vytvořeny oboustranně vyhovující pracovní podmínky, podává daleko vyšší výkon,“ říká tajemnice Městského úřadu Frýdlant Ing. Veronika Bubeníčková.

Krásně zarámované ocenění spolu se skleněným uměleckým předmětem zdobí sekretariát úřadu na radnici.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest