OLYMPUS DIGITAL CAMERAJsem speciální pedagog se zaměřením na logopedii. Poradna se oficiálně nazývá Mateřské centrum pro děti s postižením, ale zjišťuji, že děti nemusí mít problém (či hendikep – postižení), ale přesto samy se sebou bojují. V malé Poradně v Hejnicích (zkrácený název) se zabývám především smyslovou výchovou. K rozvoji smyslů u dětí mi pomáhají především Montessori pomůcky, nebo-li jde především o mé pozitivní výchovné působení v hodině a styl učení (dovednost a schopnost předávat). Navštěvují mě děti s různými potřebami a nesouvisí vždy s vývojem řeči. Další postřeh z Poradny Hejnice je: okolí, ve kterém se děti nachází, by mělo umět přehodnotit své stereotypy, které opakovaně
nevedou k úspěchům u dětí ve škole a podotýkám, že k tomu mi pomáhá rodina i dítě samotné.
V příspěvcích se dozvíte o mých zkušenostech z praxe, o kterých se domnívám, že určitě dodají více pozitiv v rámci výchovy a vzdělávání či budou vhodné je využít pro bezpečné kroky v jejich vývoji.

Také Vás zvu na krátké setkání s Mgr. Helenou Pálovou, dne 1. července 2014 v 15.00, ráda Vás seznámím nejen s Montessori pomůckami a s mými postřehy z praxe.

Těší se na Vás Helena Pálová – pište na adresu palovah@seznam.cz či volejte na tel. číslo 776613337

Pin It on Pinterest

X
X