Geometrická tělesa jsou úžasnou pomůckou. Děti se seznámí s názvy a hmatově si prožijí jejich tvary. Do pomůcky patří: koule, krychle, kuželválec, čtyřboký hranol – kvádrovoid, trojboký hranol, jehlan, elipsoid.  K tomu patří pracovní dřevěné destičky se základnami – čtverec, kruh, obdélník, jeden rovnostranný trojúhelník, jeden ostroúhlý trojúhelník. Přímý cíl v činnosti je zdokonalit prostorové vnímání dítěte (vnímání a rozlišování tří rozměrů těles, poznávání geometrických těles, přiřazování geometrických ploch ke geometrickým tělesům). Nepřímým cílem je samostatnost a nezávislost dítěte při manipulaci s tělesy, nácvik soustředěnosti pro učení, a také prochází přípravou pro stereometrii (prostorová geometrie). Dále, dochází ke zdokonalení koordinace oko – ruka, spojení s předměty z přirozeného okolí. Nezapomenu zdůraznit to – čím se bude dítě zaobírat nejvíce a proč. Body zájmu budou především hmatové, zrakové vnímání tvarů, zraková diferenciace tvarů, manipulace s tělesy a jejich rozdíly. Pracovní postup v hodině: I. fáze – tělesa nepojmenuji – jen demonstruji. Pozvu dítě k činnosti. Ukáži mu, kde je pomůcka. Donese si ji.Vyndáme spolu všechna tělesa před sebe. Dítěti dám nejdříve kouli a krychli. Ohmatá si je. Zaměříme se na tvar, hrany krychle a objíždíme je prstem – ukazováčkem. S koulí koulímeohmatáváme si ji (poté, i dítě samo vykoná) v dlani a koulíme i na koberečku. Se čtvercem manipulujeme překlápěním a posouváním po koberečku. Dodržím základní postup v pořadí těles: koule, krychle, kužel. Postupně tímto způsobem dítě seznamuji s dalšími tělesy. Pobízím k dalšímu cvičení: Dítě diferencuje dle koulení, válení a překlápění. II. fáze – tělesa už pojmenuji – k tzv. třístupňové výuce dochází až u pojmenování a znovu-poznání, viz fáze I.) Přidám k tomu další cvičení – pomocí karet plných – vybarvených a nevybarvených základen. K aktivnímu ovládání dojde, když dítě samo pracuje a pojmenovává. A co je překvapivé, s touto pomůckou pracují děti už od 3 a půl let. Nesmím opomenout procvičování slovní aktivní zásoby, která z činnosti vyplynula. Dítě při činnosti ji přirozeně rozvíjí slovy – koulet, překlápět, točit, vrcholy, hrany, základna, názvy těles…OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pin It on Pinterest

X
X