fbpx

Geometrická tělesa jsou úžasnou pomůckou. Děti se seznámí s názvy a hmatově si prožijí jejich tvary. Do pomůcky patří: koule, krychle, kuželválec, čtyřboký hranol – kvádrovoid, trojboký hranol, jehlan, elipsoid.  K tomu patří pracovní dřevěné destičky se základnami – čtverec, kruh, obdélník, jeden rovnostranný trojúhelník, jeden ostroúhlý trojúhelník. Přímý cíl v činnosti je zdokonalit prostorové vnímání dítěte (vnímání a rozlišování tří rozměrů těles, poznávání geometrických těles, přiřazování geometrických ploch ke geometrickým tělesům). Nepřímým cílem je samostatnost a nezávislost dítěte při manipulaci s tělesy, nácvik soustředěnosti pro učení, a také prochází přípravou pro stereometrii (prostorová geometrie). Dále, dochází ke zdokonalení koordinace oko – ruka, spojení s předměty z přirozeného okolí. Nezapomenu zdůraznit to – čím se bude dítě zaobírat nejvíce a proč. Body zájmu budou především hmatové, zrakové vnímání tvarů, zraková diferenciace tvarů, manipulace s tělesy a jejich rozdíly. Pracovní postup v hodině: I. fáze – tělesa nepojmenuji – jen demonstruji. Pozvu dítě k činnosti. Ukáži mu, kde je pomůcka. Donese si ji.Vyndáme spolu všechna tělesa před sebe. Dítěti dám nejdříve kouli a krychli. Ohmatá si je. Zaměříme se na tvar, hrany krychle a objíždíme je prstem – ukazováčkem. S koulí koulímeohmatáváme si ji (poté, i dítě samo vykoná) v dlani a koulíme i na koberečku. Se čtvercem manipulujeme překlápěním a posouváním po koberečku. Dodržím základní postup v pořadí těles: koule, krychle, kužel. Postupně tímto způsobem dítě seznamuji s dalšími tělesy. Pobízím k dalšímu cvičení: Dítě diferencuje dle koulení, válení a překlápění. II. fáze – tělesa už pojmenuji – k tzv. třístupňové výuce dochází až u pojmenování a znovu-poznání, viz fáze I.) Přidám k tomu další cvičení – pomocí karet plných – vybarvených a nevybarvených základen. K aktivnímu ovládání dojde, když dítě samo pracuje a pojmenovává. A co je překvapivé, s touto pomůckou pracují děti už od 3 a půl let. Nesmím opomenout procvičování slovní aktivní zásoby, která z činnosti vyplynula. Dítě při činnosti ji přirozeně rozvíjí slovy – koulet, překlápět, točit, vrcholy, hrany, základna, názvy těles…OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close