Ucastnici_konference_medium

Na Krajském úřadě Libereckého kraje se 18. června uskutečnila úvodní konference k projektu Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu, který bude Liberecký kraj v letošním roce realizovat společně s německým partnerem ENO mbH.

Hlavním cílem konference bylo seznámit přes 40 účastníků s aktivitami projektu, které mohou využívat nejen návštěvníci, ale i poskytovatelé služeb v cestovním ruchu či informační centra. Konkrétně jde o mobilního turistického průvodce, e-pohlednice, virtuální prohlídky soutěže či QR kódy.

 „Je důležité, aby s aktivitami projektu byla seznámena co nejširší veřejnost a aby si aktivity našly své uživatele,“ uvedla Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Dnešní doba si podle ní žádá jiný způsob poskytování informací, vše se přesouvá z tištěné formy do zábavných forem na webech, sociálních sítích. Není tomu jinak v sekci cestování. O tomto trendu ostatně na konferenci hovořil Ondřej Kotouč a Martin Řípa z agentury Czechtourism.

„Liberecký kraj a jeho turistické regiony se snaží neustále sledovat zájmy návštěvníků a zlepšovat jejich komfort při získávání informací o kraji. Hotové výstupy dáváme k dispozici nejen uživatelům turistických portálů, ale i podnikatelům cestovního ruchu či infocentrům, aby i oni mohli vylepšit své webové prezentace a způsoby propagace. První konkrétní výsledky budou k dispozici během letošního léta,“ zdůraznila Hana Maierová.

Projekt Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu je financován z Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X