cisNa kabelovou konfekci specializovaná CiS skupina s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách začala s novým sociálním a humanitárním projektem.

„V rámci intenzivních rozhovorů bylo pobídnuto samotnou zakladatelkou Andheri-Hilfe a čestnou senátorkou německého hospodářského senátu (Senat der Wirtschaft), paní Rosi Gollmann, která přivedla naši pozornost na rozsáhlou činnost organizace Andheri“, sdělila CSR-zplnomocněná skupiny CiS, Doris Wöllner.

Andheri – Hilfe Bonn e.V. www.andheri-hilfe.de organizuje již více let mnohé humanitární projekty v Indii a Bangladéši. Bangladéš patří mezi nejchudší země na světě. Dle odhadů se vychází z toho, že zde žije okolo 700.000 slepých lidí, mezi nimiž je mnoho dětí. K tomu ročně oslepnou další desetitisíce, protože zde chybí lékařská péče a osvěta. Na venkově, kde chybí lékaři i nemocnice, jezdí za nemocnými pojízdná oční klinika. Na místě jsou prohlédnuti lékařem a v případě potřeby rovnou operováni nebo posíláni do nemocnice.

CiS podporuje tento projekt a pomáhá tím, že každý týden je darováno světlo jednomu zdětí nebo jeho rodičům, kteří onemocněli šedým zákalem, který se dá operovat. Doposud díky vybraným penězům bylo vykonáno více než jeden milion očních operací. Za touto sbírkou stojí svou mimořádnou angažovaností paní Gollmann.

Přestože paní Gollmann je velice skromnou osobou, mělo by zde být zmíněno, že její životní dílo bylo již ohodnoceno mnohými vyznamenáními, řády a kříži, jako např. „Bundesverdienstkreuz am Bande“, papežským řádem „Pro Ecclesia et Pontifice“, „Bundesverdienstkreuz 1. Třídy“, cenou „Luise-Rinser“, velkým Bundesverdienstkreuz a cenou za dětská práva „WDR-Kinderrechtepreis“.

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách sází jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým novým i stávajícím zákazníkům. Z pohledu zákazníků se řadíme mezi nejlepší na trhu. Tuto pozici bude CiS dále budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti životního prostředí.

Tiskovouzprávu vydal Peter M. Wöllner, 24. červen 2014

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p.S.

Zdroj: CiS SYSTEMS s.r.o.

 

Pin It on Pinterest

X
X