Usek_silnice_I-35_Bily_Kostel_–_Hradek_nad_Nisou_otevren_medium

Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovozňuje před prázdninami další důležitou komunikaci. Jedná se  o silnici I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou na Liberecku. Výstavba důležité spojnice k hranici s Polskem a Německem trvala přes pět let. Příčinou tak dlouhé výstavby byl zejména spor o pozemky. Slavnostní otevření proběhlo 1. 7. 2014 v 11:00 hodin za účasti zástupců z Ministerstva dopravy, Libereckého kraje (hejtmana LK Martina Půty a krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka), starostů okolních měst a obcí, zhotovitele a dalších hostů.

„Jsem rád, že se nám daří postupně dokončovat jednotlivé stavby. V souvislosti se stále narůstajícím provozem na původní silnici docházelo k nehodám a po otevření silničního spojení s Polskem a SRN i ke komplikacím při průjezdu Bílým Kostelem a stížnostem místních obyvatel na hluk z dopravy. Nová silnice je klíčová hlavně pro tranzitní dopravu do Polska, Německa a odvede kamionovou dopravu z  Bílého Kostela,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kubiš.

Původní silnice I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou vedla od mimoúrovňové křižovatky obcemi Bílý Kostel a Grabštejn. Byla vedena v nevyhovujících směrových poměrech a obyvatele obtěžoval hluk a výfukové splodiny, ale také tu docházelo k častým střetům se zvěří. Po této silnici byla vedena veškerá doprava do Hrádku nad Nisou a silniční osobní doprava na hraniční přechod do Polské republiky a SRN, od roku 2013, kdy bylo zprovozněno nové plnohodnotné přeshraniční spojení i veškerá nákladní doprava.

Silnice I/35 je prochází volným, nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35 v prostoru Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou – státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava).

Informace o stavbě:
Název stavby:  Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou
Místo stavby:  Liberecký kraj
Délka: 7636 m
Počet mostních objektů: 11
Počet mimoúrovňových křižovatek: 2
Zhotovitel: Sdružení R35 Bílý Kostel – Hrádek (EUROVIA CS, Integra Liberec a ELTODO EG)
Cena díla: 1.748.009.469 Kč (bez DPH)

Součástí stavby byla výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek, přeložky a úpravy inženýrských sítí a vodohospodářských a elektro objektů a přeložka plynovodu.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X