Jazykové roviny v ontogeOLYMPUS DIGITAL CAMERAnezi dětské řeči a jejich vývoj je nutné sledovat. Například gramatickou rovinu můžeme sledovat už okolo 1. roku, kdy jednotlivá slova fungují jako věty. To znamená, slova táta, máma, bába vznikají opakováním slabik a říkáme mu období jednoslovných vět. Okolo 2. roku života dítěte sloučením dvou slov, například máma pápá, vznikají dvouslovné věty. Mezi 2. – 3. rokem začne dítě používat přídavná jména, pak i osobní zájmena. Děti začnou slova skloňovat a používají jednotné a množné číslo. Později používají číslovky, předložky, spojky. Po 4. roce už používají všechny slovní druhy. Nyní předkládám průměrný počet slov v tabulce a nezapomeňme, že vývoj řeči patří mezi základní ukazatele zdravého vývoje dítěte:

věk průměrný počet slov
1 rok 5 – 7
1,5 70
2 270 – 300
2,5 350 – 450
3 1 000
3,5 1 200
4 1 500
5 2 000
6 2 500 – 3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

X
X