fbpx

P1010032FRÝDLANT –Město Frýdlant obdrží na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu finanční částku ve výši 1 460 000,- Kč na dokončený projekt „Územní plán k.ú. Frýdlant a k.ú. Albrechtice“ evidovaného pod  reg. číslem  CZ.1.06/5.3.00/17.08623 (dále jen ÚP). Celkové náklady na zpracování ÚP Frýdlant činí 2 923 800,- Kč vč. DPH.

K naplnění povinnosti stanovené novým stavebním zákonem (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdlant, usnesením č. 207/09 ze dne 12. 2. 2009, o pořízení Územního plánu Frýdlant. V červnu 2010 byla po řádném výběrovém řízení uzavřena Smlouva o dílo se zhotovitelem fa. SAUL, s.r.o. Liberec, která obsahovala sedm etap. V důsledku novely stavebního zákona (platné od 1. 1. 2013) se uzavřel dodatek, který upravuje názvy a ceny na pět dílčích etap

Město Frýdlant v lednu 2013 předložilo žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci 17. kontinuální výzvy v oblasti intervence na aktivity 6.5.3b) koncipovanou do dvou etap – Zpracování konceptu resp. návrhu ÚP a Úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání, které bylo dokončeno ve stanoveném termínu do 30. 6. 2014.

V současné době bude následovat etapa projednání, tj. oznámení o veřejném projednání upravené dokumentace ÚP Frýdlant (dle § 52 stavebního zákona) a vyhodnocení uplatněných stanovisek, námitek a připomínek.

Textová část a výkresy jsou dostupné na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html

Dokumentace ÚP Frýdlant je k dispozici na Městském úřadě Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 2. patro budovy B. Kontaktní osobou ohledně územního plánování je Simona Stočková, tel. 482 464 023, mail: simona.stockova@mu-frydlant.cz.

Tento projekt je spolufinancován z EU/Evropského fondu regionálního rozvoje/Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz/iop, státního rozpočtu a rozpočtu Města Frýdlant.

integrovany operacní program EU MMR, obrázek se otevře v novém okně

Foto: pohled na město Frýdlant, archiv Měú
Frýdlant 21/07/2014
Simona Stočková, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, tel. 482 464 023
Milan Kysela, investiční oddělení, tel. 482 464 063

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close