DSC_0632Známková hra je abstraktnější Montessori pomůckou než korálkový systém. Dítě si zopakuje skládání číslic, například: 1 236, 156, 205, 15, 20, 0 atd. Už ví, že barva napomáhá orientovat se v řádech (jednotky, desítky, stovky, tisíce…s vyššími čísly nepracuji) a uvědomuje si množství pod daným symbolem. Procvičováním vyskládávání číslic zjistíme, zda-li dítě pochopilo řády.  Vždy pracuji s dítětem dle schopností a jeho psychických potřeb, to znamená, že důležité je, aby dítě se dobře orientovalo v nabízené práci a vědělo – co se bude následně po něm chtít. Dítě v předškolním věku začíná počítat staticky, tedy nepřekročíme počítání přes desítku.  Význam použití pomůcky pro práci v hodinách: V rámci individuální péče je probudit  zájem dítěte o poznávání, nikoliv – aby umělo ihned počítat. Jde mi především také i o to, aby se v rámci svého věku projevovalo na své i vyšší úrovni, která z hlediska vývoje mu právě náleží. Dítě, které dochází do školy a má dlouhodobé problémy s počítáním, je nutné vrátit se s ním ke korálkovému systému, připomenout si to, zkontrolovat u dítěte, zda-li došlo k pochopení (práce se zpětnou vazbou (s konkrétní pomůckou – korálky nebo zlatý perlový materiál)), a pak mohu pokračovat v práci se známkovou hrou. Tuto pomůcku mám velmi ráda pro barevnost, především pro nenásilný styl učení s úmyslem rozvinout abstrakci. Děti v  mladším školním věku bezproblémově matematicky zapisují.

Pin It on Pinterest

X
X