fbpx

 OLYMPUS DIGITAL CAMERADyslálie, lidověji patlavost, nebo-li porucha artikulace. Je narušena výslovnost jedné či více hlásek v dané artikulační oblasti. Rovina fonetická a fonologická s poruchou velmi souvisí, obě jsou narušené. Fonetická se vztahuje k používání jednotlivých hlásek, znamená analytickou stránku řeči. Fonologickou rovinou se rozumí spojení jednotlivých zvuků do slabik či do slov a poté, pochopitelně do vět. Zvuky ovlivňují další roviny řeči, morfologickou-syntaktickou (gramatika-pravopis-vnímání skladby slova, tvary slov, příbuznost…), lexikálně-sémantickou (spojování slov do vět, řazení slov ve větách…) a pragmatickou (vyprávění příběhu, čtení s porozuměním…). Veškeré neúspěchy v řeči se u dítěte odráží především na psychice a obzvlášť v období školního mladšího věku. Na procvičování všech rovin jsou v poradně k dispozici pomůcky (CD, vybrané hudební nástroje, rotavibrátor,  Logico Piccolo, karty dle Montessori metody, pracovní sešity a jiné…). Dítě s narušenou řečovou rovinou by mělo pracovat v klidu tedy – samo – v přítomnosti odborníka s konkrétní vybranou pomůckou vhodnou pro rozvoj narušené oblasti v řeči. Jak já říkám: “rukama pomůcku uchopit (oko-ruka), vnímat svou vlastní řeč (zaposlouchat se do sebe) a už jen dokázat regulovat své chování a jednání.” Z toho vyplývá: Preferuji ve svých hodinách především aktivitu dítěte, nikoliv pasivitu. Pasivní sezení u PC, sezení u stolu a vyhotovovat zadané úkoly dle předtištěných pracovních listů používám a jejich mnoho, ale jen jako inspiraci či podpůrně. Dokud dítě bude neustále držet v hodinách psací náčiní či poslouchat monolog odborníka-pedagoga, není možné rychlých výsledků a především bez spolupráce rodičů. Jinak řečeno, dítě ke mně nepřichází řádně sedět u stolu či poslouchat monolog učitele, ale přišlo samo na sobě pracovat za pomoci a nenásilného vedení učitele.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close