2014881538297550

DĚTŘICHOV – V těchto dnech byla zdárně dokončena další významná investiční akce v rámci Obnovy škod po povodni 2010. Konkrétně se jedná o silnici III/03513 a III/03515 z Dětřichova do Heřmanic. Čtyři roky od ničivé události, v pátek 8. srpna 2014, se uskutečnilo předání stavby.

Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička, starosta obce Heřmanice Vladimír Stříbrný a starosta obce Dětřichov Stanislav Šťastný.

Stavbu na základě výběrového řízení provádělo sdružení firem „VHS+PORR+CGM“. Při předání byli přítomni zástupci zhotovitelů, Jindřich Pytelka, obchodní ředitel společnosti Vodohospodářské stavby (VHS) a Pavel Hirsch, jednatel firmy PORR.

V rámci akce byly opraveny silnice III/03513 a III/03515 z Dětřichova až do Heřmanic na státní hranice s Polskem. „Zajištění peněz na dokončení oprav silnic zničených povodněmi v roce 2010 jsme věnovali hodně úsilí. Jsem rád, že jsme se obnovy silnic v těchto obcích konečně dočkali a dnes, symbolicky u příležitosti čtvrtého výročí povodní, můžete tento úsek otevřít,“ uvedl hejtman Martin Půta s tím, že po dokončení akce II/290 – Frýdlant I. etapa se jedná o druhou liniovou stavbu dokončenou od povodní v roce 2010.

„V rámci akce došlo k obnově úseku v délce 5 km, kde kromě samotného povrchu byly povodní poškozeny zejména tři mosty a sedm opěrných zdí. Jeden z mostů byl poničen natolik, že ihned po povodni muselo dojít k jeho nahrazení mostním provizoriem,“ připomíná radní pro dopravu Vladimír Mastník. Nyní mají všechny opěrné zdi a mosty nové konstrukce. Opraveny jsou navíc objízdné trasy, které řidiči hojně využívali.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o. Společnost zároveň koordinovala návrh s několika dalšími akcemi, jejichž investorem byla obec Heřmanice a Povodí Labe, kde po povodni v roce 2010 byla zadána projektová dokumentace na zkapacitnění koryta řeky Olešky na padesátiletou vodu. „To vše mělo dopad na zpracování projektové dokumentace a výsledný návrh komplexního řešení obnovy povodňových škod,“ sdělil obchodní ředitel a jednatel firmy AF-CITYPLAN s.r.o. Tomáš Nosek.

Stavební náklady dle kontrolního rozpočtu projektanta činily necelých 197.000.000 Kč vč. DPH. Na základě výběrového řízení se podařilo cenu snížit na 166.500.000 Kč vč. DPH, která byla při realizaci díla dodržena, dokonce i mírně ponížena. Na akci získal Liberecký kraj dotaci ve výši 50 % z dotačního podprogramu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj.

Liberecký kraj i nadále pracuje na opravách silnic zničených povodněmi v roce 2010. V současné době probíhají liniové akce II/592 Chrastava – I. etapa, III/0353 a III/0357 Višňová – Víska – Poustka. Hotovo má být ještě v letošním roce.

Kromě toho byly letos zahájeny i opravy dalších úseků poškozených silnic:
* II/592 – Chrastava – Nová Ves – II. etapa
* II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/A
* II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/C
* III/27251 Vítkov

Vzhledem k náročnosti se předpokládá, že v letošním roce bude dokončena jen akce Vítkov, stavební dokončení zbylých úseků je naplánováno až na rok 2015.

„Kromě obnovy silnic zničených povodněmi v roce 2010, pracujeme i na opravách propustků, opěrných zdí a komunikací, které poškodila loňská blesková povodeň. Zároveň probíhají stavby několika úseků silnic, které jsou financovány z regionálního operačního programu. Řidiče bych proto znovu rád požádal o shovívavost a trpělivost, protože letní měsíce jsou k opravám silnic a akcím, které jsou naplánovány, ty nejvhodnější,“ informoval na závěr hejtman Martin Půta.

 

Autor / zdroj: Markéta Dědková

Pin It on Pinterest