Rada_kraje_schvalila_poskytnuti_dotaci_z_Krizoveho_fondu_LK__medium

Rada LK na svém jednání 12. 8. 2014 po doporučení Bezpečností rady LK odsouhlasila poskytnutí dotací z Krizového fondu Libereckého kraje.

Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje schválila dotaci ve výši 1.500.000 Kč, a to na nákup osobního terénního automobilu, přívěsů pro přepravu služebních psů, čtyřkolky pro práci ve velmi ztížených podmínkách a komunikační techniky pro členy krizového štábu.

Českému červenému kříži, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec Rada LK schválila dotaci ve výši 300.000 Kč na pořízení zdravotnických a záchranných pomůcek, transportních a fixačních prostředků, cvičných figurín pro nácvik záchranných praktik a na provozní náklady.

Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krkonoše a Jizerské hory Rada LK odsouhlasila dotaci ve výši 328.000 Kč na nákup zdravotního a obvazového materiálu, automatických defibrilátorů a na obnovu transportních prostředků.

Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje bude dotace poskytnuta formou finančního, účelově vázaného daru, Českému červenému kříži – Oblastnímu spolku ČČK Liberec a Horské službě pak formou účelové dotace.

Poskytnutí dotací bude ke schválení předloženo Zastupitelstvu Libereckého kraje na zasedání dne 26. 8. 2014.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X