OLYMPUS DIGITAL CAMERAAno, projevuje.  V období stimulace, nápravy je především podstatný věk dítěte, závažnost postižení (hloubka postižení intelektu) a úroveň vztahů v rodině. Pokud rodina vyhledá včas speciálního pedagoga a spolupracuje s ním ráda, pozitivně ovlivní budoucnost svého dítěte.  Speciální pedagogové pracují převážně ve státních zařízeních, tu a tam se objeví v neziskové či soukromé společnosti, ale záleží na každém, jak k této problematice sám rodič přistoupí. Pojďme nahlédnout blíže do problematiky vývojové dysfázie! Co udělám ve svých hodinách nejdříve?, nestandardizovanou diagnostiku, i přestože rodiče přinesou různé dokumenty ze státních zařízeních. Používám knihy diagnostiky pro předškoláka (A. Kucharská) či knihu od B. Sindelárové (popř. Jiráskův test). Všechny oblasti si zmapuji, jako např.: rozdíly v párových obrázcích, rozdíly v párových tvarech, ukryté tvary, rozdíly mezi dvěma slovy, rozdíly mezi dvěma slovy nemající smysl, ukrytá slova, spojení mezi viděným a slyšeným vjemem, spojení mezi slyšeným a viděným vjemem, paměť na obrázky, paměť na tvary, paměť na řadu slov, paměť na řadu slabik, zapamatovat si obrázky – vyjádřit je slovy, zapamatovat si slova – vyhledat k nim obrázky, pohotovost mluvidel, koordinace ruky a oka při psaní, vyhledávání obrázků, vyhledávání slov, vnímání vlastního těla. Vše shrnu do základních oblastí a vrhám se na reedukační části:  zrakové vnímání, sluchové vnímání, zpřesnění- optiky – paměť, zpřesnění- akustiky – paměť, spojení optických, akustických a pohybových vjemů (písně, kde se slova nahrazují pohybem), chápání posloupností, koordinace mluvidel při mluvení, ruky a oka, vnímání vlastního těla a prostoru. Pro práci využívám především svou intuici, své charizma.
Velmi problematickou oblast při práci s dítětem s vývojovou dysfázií považuji posilování pracovní paměti. Mnoho lidí tuto oblast podceňuje. Dítě pravidelně netrénuje, rodina neposkytne dítěti prostor pro učení se speciálním pedagogem, nevyhledají si ho a uspokojí se pouhým doučováním, z tohoto důvodu se mentalita dítěte bude rapidně zhoršovat. V praxi se musím vrátit do té oblasti, kterou dítě je schopno si vybavit, poznává ji (tzv. regrese). Pravidelnost učení má vždy určovat speciální pedagog ve spolupráci s rodičem. Ideální stav je,  když obě strany dokážou aplikovat tuto pravidelnost i do praxe.

 

Pin It on Pinterest