…, protože kažOLYMPUS DIGITAL CAMERAdé dítě má jiné vzdělávací potřeby. Často se používá analyticko-syntetická (tradiční metoda), potom genetická, dále globální a popř. splývavá.  Splývavé říkám prožitková (vhodná pro děti se sníženým intelektem, mohou tímto způsobem číst i zdravé děti). Globální metoda čtení je velmi vhodná pro děti se sníženým intelektem, té se připodobňuje VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).  Genetickou metodu používám a v minimální míře (dle individuality dítěte, dle odborných vyšetření či potřeb školy), jelikož děti dlouho hláskují (i do vyšších tříd) a na poslech to není příliš hezké. Přetrvává čtení potichu, dítě hláskuje a po delší odmlce řekne slovo nahlas.  Je pravdou, že dítě dovede poměrně brzy číst i s porozuměním a tím se poskytuje dostatečný čas pro výuku psacího písma. Genetická metoda je vhodná pro děti (se zachovaným intelektem) s SPU, SPCH (ADD, ADHD), ale především pro děti s polygenní dědičností intelektu v rodině (generačně intelekt nevzrůstá).

Pin It on Pinterest

X
X