obnova torsa městských hradeb

FRÝDLANT – Město Frýdlant na začátku měsíce září obdrželo od Ministerstva kultury ČR výzvu k předložení „Anketního dotazníku“, který je dokumentem mapujícím zájem vlastníků kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové zóny Frýdlant, o získání dotace na obnovu své nemovitosti z Programu regenerace městských památkových reservací ( MPR) a Městských památkových zón ( MPZ) v příštím roce. 

Pokud jako vlastníci kulturní památky nacházející se na území MPZ Frýdlant máte zájem o získání dotace z tohoto dotačního programu Ministerstva kultury ČR, předložte zástupci města Frýdlant (starosta, místostarosta), či pracovníkovi Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, státní památkové péče, vyplněnou žádost o zařazení do Programu regenerace MPZ Frýdlant na rok 2015 a to nejpozději do 30.10.2014.

Žádost o zařazení do Programu regenerace MPZ Frýdlant a další dokumenty související s tímto dotačním titulem naleznete v příloze této zprávy.

ikona souboruProgram regenerace – hlavní přehled informací
ikona souboruNeuznatelné náklady
ikona souboruÚplné znění zásad MK k programu regenerace
ikona souboruŽádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny 2015

Frýdlant 03/09/2014
Ing. Věra Sobotová , referent OSUZP, státní památková péče 482 464 057
Foto: vs

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

X
X