fbpx

001FRÝDLANT – Zbývá již jen 7 dní na uplatnění námitek a připomínek k Návrhu územního plánu Frýdlant. Včera – tedy v úterý 1. října 2014 – proběhlo od 16 hodin v městském kině Frýdlant veřejné projednání Návrhu Územního plánu Frýdlant, na které jsme upozorňovali, nejen na našich webových stránkách. Pro malou účast opakovaně upozorňujeme na některé skutečnosti vyplývající z ustanovení stavebního zákona.

Dokumentace Návrhu územního plánu Frýdlant a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je přístupná k veřejnému nahlédnutí na:

  • Městským úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (v kanceláři č. 23 ve 2. patře budovy „B“), nebo
  • na vývěsní tabuli v 1. patře budovy radnice, před kanceláří č. 19 (kde je umístěn koordinační výkres č. 5 ÚP Frýdlant), a dále

V této souvislosti opakovaně upozorňujeme, že ve smyslu § 52 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona:

  • Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
  • Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle § 52 odst. 2 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujících dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Posledním dnem podání je 8.10.2014.

 

  • K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
  • Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Možné znění tiskopisu „Námitky“ a Připomínky“ k návrhu ÚP Frýdlant, jsou ke stažení na webových stránkách města: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html

V souvislosti s možným uplatněním námitky „zástupcem veřejnosti“, dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, upozorňujeme na ustanovení § 23 stavebního zákona (zák. č. 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Frýdlant 02/10/2014
Simona Stočková, referent OSUZP, úřad územního plánování 482 464 023

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close