fbpx

001Rada LK na svém jednání 14. října 2014 schválila odůvodnění veřejné zakázky týkající se obnovy vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK).

ZZS LK momentálně disponuje 26 vozidly, kdy každé z aut má najeto průměrně 350 tisíc kilometrů.

Modernizace je tudíž nutná nejen z důvodu vyšší kvality a efektivity poskytovaných služeb (což je prioritou), ale stárnutí sanit má vliv na i rozpočet organizace.

 „Díky využití dotace obměníme většinu sanit a zároveň do budoucnosti ušetříme i na opravách, které zatěžovaly rozpočet Záchranné služby,“ zdůraznila statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová.

Touto zakázkou bude ZZS LK schopna nahradit starší dosluhující vozidla, jejichž provozní náklady vlivem stáří a počtu najetých km neúměrně stoupají. Plánované pořízení 20 nových sanit tak zajistí vyšší mobilitu a sníží náklady na provozování vozového parku. Mimo tuto skutečnost dojde ke sjednocení norem v oblasti poskytovaných služeb a k lepší provázanosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Celková finanční náročnost projektu je odhadována na 80 mil Kč. ZZS LK předložila žádost o poskytnutí dotace do 23. výzvy Integrovaného operačního programu a v případě, že bude projekt schválen, obdrží dotaci do výše 68 mil. Kč. Aby záchranka byla schopna vzhledem k objemu celý projekt ufinancovat, poskytne jí Libereckým kraj částku 68 mil. Kč formou bezúročné peněžité půjčky.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X