1Frýdlant – Vážení spoluobčané, je to již více než  rok, kdy byl ve Frýdlantu, jako v jednom z prvních měst v naší zemi, vyhlášen a uspořádán pro občany projekt “Město občanům”, jehož cílem bylo vybrat dodavatele elektrické energie a plynu pro jednotlivé domácnosti pomocí elektronické aukce. Od počátku jsme věřili, že tento způsob výběru dodavatele může přinést občanům výrazné úspory a narovnání často nejasných smluvních vztahů. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Během celého loňského roku se zúčastnilo aukcí téměř 250 frýdlantských domácností.  Jejich průměrná úspora byla v komoditě plyn 29,9 % a v komoditě elektrická energie 21,4%, což celkově představuje úsporu téměř  3 000 000,- Kč. K dnešnímu dni již proběhly aukce konané servisní organizací eCentre ve stovkách měst a účastnilo se jich více než 25 000 domácností a 5 000 firem.

Již při podepisování smluv s novými dodavateli měli občané přirozeně otázky, co se bude dít po uplynutí sjednané smluvní doby s dodavatelem (24 měsíců).

Na základě požadavků občanů se nám jevila jako nejlepší možnost opakovaná aukce konaná před uplynutím sjednané smluvní doby, která zajistí znovu nejlepší možné ceny pro následující období. Prodloužení smlouvy a setrvání u stávajících dodavatelů by mohlo mít za následek skokové zvýšení ceny a postupné další zvyšování během smluvního období. Je důležité si uvědomit, že cílem aukce není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také stanovení individuálních smluvních podmínek, které zajistí neplacení dalších zbytečných poplatků dodavateli.

Z těchto důvodů připravujeme ve spolupráci s eCentre opakovanou aukci pro domácnosti, která Vám zajistí nejlepší ceny a podmínky také pro následující období. Tato služba je opět pro občany bezplatná.

Každé domácnosti, které se blíží konec smlouvy, bude zaslán dopis s informacemi jak dále postupovat. Opakované zařazení je velmi snadné a pomůžou Vám s ním opět pracovníci odboru majetkosprávního Městského úřadu Frýdlant, kteří pro Vás budou k dispozici každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. V tyto hodiny se můžou přihlásit také noví zájemci o aukci.

Věříme, že tak jako město Frýdlant využívá již 3 roky opakovaně aukce a snižuje tak své náklady, využijete tuto možnost opakované aukce  také vy, ke snížení nákladů vaší domácnosti.

(mč)

Pin It on Pinterest

X
X