001

Střední průmyslová škola textilní v Liberci je od roku 2010 členem organizace ATOK (www.atok.cz), která sdružuje a zastupuje textilní a oděvní firmy v České republice. ATOK se stal partnerem české účasti na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně (1.5.-31. 10. 2015).

„Naše textilka jako člen ATOK přijala nabídku prezentace v katalogu, ve kterém se představí společně s předními textilními firmami – jako jejich partner, jenž pomáhá připravit odborníky pro toto průmyslové odvětví,“ prozradil ředitel školy Petr Luksch.

Česká republika zde podle něj bude mít svůj pavilón, ve kterém se bude konat řada kulturních i obchodních akcí. V jejich rámci se bude prezentovat také moderní  český textilní a oděvní průmysl a to ve všech formách – od módních přehlídek až po odborné semináře (technický textil) a obchodní jednání nejen s italskými a evropskými partnery.

„V týdnu českého textilu na EXPO 2015 v Miláně plánujeme s našimi studenty a učiteli návštěvu a účast na připravovaných akcích této světové výstavy,“ doplnil ředitel, který se pravidelně zúčastňuje jednání sociální komise, jejímiž členy jsou personální ředitelé textilních a oděvních firem. Tato komise rovněž podporuje odbornou výuku studijních oborů a pomáhá při zajištění odborné praxe studentů ve 2. a 3. ročníku. Učitelé a studenti tak mají možnost se seznámit s výrobními provozy předních textilních a oděvních firem.

ATOK navíc pomáhá jeho škole při vytváření studijních programů pro obory textilnictví a oděvnictví. Umožňuje prezentovat školu v odborných časopisech i seznámit se s odbornými novinkami v tomto průmyslovém odvětví.

 

Světová výstava Expo 2015 se téměř po 5 letech vrací opět na půdu evropského kontinentu, ba co víc konečně po 15 letech bude opět jednoduše dostupná i českým návštěvníkům. Hostujícím městem pro rok 2015 bylo vybráno Milano – město módy a kultury, které se naposled stalo dějištěm Expa v roce 1906 s tématem Doprava.

Již nyní se můžeme těšit na nezapomenutelnou událost, na ploše větší než 1 kilometr čtvereční se představí na 130 vystavovatelů z celého světa, světová výstava se bude konat od 1. 5. – 31. 10. 2015. Areál Expo 2015 se bude rozkládat severozápadně od Milana mezi městečky Pero a Rho.

Celkovou koncepcí výstavního areálu světové výstavy byla pověřena světově proslulá dvojice švýcarských architektů Jacques Herzog a Pierre de Meuron (autoři stadionu Ptačí hnízdo pro olympijské hry v Pekingu 2008). Atmosféru kompaktního světa, kde se prolíná architektura s přírodou, pak umocní vodní příkop, který odděluje samotný areál od zbytku okolí.

Tématem pro rok 2015 se stalo Feeding the Planet, Energy for Life (Uživit planetu, energie pro život). Výstava se pokusí téma jídla a výživy představit jak ve spojení s vědou a pokrokem, tak prostřednictvím kultury a tradic. Rozvine i témata předchozích výstav, např. Expa 2008 ve španělské Zaragoze, které se věnovalo problematice vody a jejích zdrojů. Dostatek kvalitních potravin je základní předpoklad pro dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti i základní podmínkou pro zdravý život každého člověka.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest