OLYMPUS DIGITAL CAMERAČinnost speciálního pedagoga nespočívá jen v pomoci dětem s postižením, postižení se dnes nazývá i specifické poruchy učení a sem patří především děti se zachovaným intelektem. Dnes děti mají problémy se stylem učení, se soustředěností a často nechápou učiva, která jsou monologově vysvětlována. Dítě nepřemýšlí, pasivně vnímá, potom učivo nechápe a nudí se. Věřím, že naleznete cestu ke speciálním pedagogům i v jiném světle – pojetí dnešní doby – v oblasti vzdělávání a výchovy.  K dispozici veřejnosti dávám e-mailovou adresu, kam můžete psát své dotazy: palovah@seznam.cz

Pin It on Pinterest