1

LIBERECKÝ KRAJ – Ke svému druhému jednání se v sídle kraje počátkem tohoto týdne sešla obnovená Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, tzv. krajská tripartita. Kromě situace na trhu práce se zabývala řízením zdravotnictví do roku 2020 a rozvojem sítě středních škol.

Její předseda, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, v úvodu informoval všechny členy o průběhu a výsledcích jednání celostátního setkání krajských tripartit s předsedou vlády ČR a některými ministry, které se uskutečnilo v polovině loňského

listopadu v Praze. Hlavním tématem bylo projednání Akčního plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, diskutovalo se rovněž o stavu sociálního dialogu v jednotlivých krajích. Podobné setkání s členy vlády se plánuje i v prvním pololetí letošního roku.

Krajská tripartita se poté zabývala zprávou o stavu na trhu práce v Libereckém kraji k 31. 12. 2014, který představila Helena Adamcová z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci. Na konci roku se počet nezaměstnaných v Libereckém kraji zvýšil na 23 496 lidí a míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,2% a činila tak 7,7%. Zmínila také, že ukončení výroby firmy SVT Group se nepříznivě projevilo na nárůstu počtu uchazečů o práci na Frýdlantsku.

V další části prezentoval náměstek hejtmana Marek Pieter materiál Zásady řízení zdravotnictví v LK, který stanovuje, jak chce kraj postupovat v oblasti řízení lůžkové péče a přednemocniční neodkladné péče v období do roku 2020. Společně s vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu LK Alenou Riegerovou pak odpovídal na dotazy zejména k fungování obou nemocnic zřizovaných přímo krajem a k činnosti Zdravotnické záchranné služby LK.

Zájem členů tripartity a diskuzi o stavu středního školství v LK vyvolala informace o vývoji sítě středních škol zřizovaných Libereckým krajem, kterou představila členka rady kraje Alena Losová. Zejména zástupci zaměstnavatelů podporují důraz na vyšší počty žáků v technických oborech. „Kraj už zájem o technické obory dlouhodobě a aktivně podporuje, včetně stipendijního programu. Další pomocí by určitě byla ještě těsnější spolupráce firem se školami, možnost získání praxe pro žáky a přehledu o reálných možnostech uplatnění. Pomoci tomu mají i aktivity spojené s vyhlášeným Rokem průmyslu a technického vzdělávání,“ uvedla radní Alena Losová.

Třetí jednání krajské tripartity se bude konat v druhé polovině dubna letošního roku. Jako klíčové téma byla zvolena Informace o novém programovém období EU 2014-2020 a možnostech čerpání evropských dotací v rámci Libereckého kraje.

„Byli jsme jedním z mála krajů, kde tripartita nefungovala. Naším cílem je její činnost rozpohybovat,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Autor / zdroj: Markéta Dědková

 

Pin It on Pinterest

X
X