fbpx

00000001Frýdlant – Ve středu 21. ledna 2015 se v podvečerních hodinách sešla v zasedací místnosti radnice fokusní skupina, aby okomentovala výsledky průzkumu pocitu bezpečí, který ve Frýdlantě proběhl v říjnu a listopadu minulého roku. 

Účast sice přislíbilo pět oslovených zástupců veřejnosti, ale dostavila se nakonec pouze jedna dáma. Na schůzku zavítala i čtvrtina městského zastupitelstva a jen tak se za vydatného přispění spolupracujících organizací – městského úřadu, Policie ČR a Městské policie Liberec – podařilo vysvětlit výsledky šetření. Účelem setkání bylo totiž najít důvody, proč respondenti mají nebo nemají v daných lokalitách města pocit bezpečí a navrhnout opatření, která by to změnila k lepšímu.

Našlo se hned několik vysvětlení:

 1. Ženy tvořily dvě třetiny respondentů a ženy jsou na pocit bezpečí citlivější než muži.
 2. V ulici ČSA a u kostela Nalezení Sv. Kříže je prostě tma a chmurno i ve dne, jsou tam podivná zákoutí a úzké průchozí prostory. Když tam navíc postává byť jen malá skupinka lidí, pocit bezpečí je opačný než na osvětleném, volném a přehledném prostranství.
 3. Lidé mají historicky nějakou negativní zkušenost nebo povědomost (např. jednou před čtyřmi lety tady někdo někoho napadl), kterou si předávají a bojí se na tomto místě z jakési setrvačnosti.
 4. Postávající skupiny mladistvých, kteří jsou třeba jen hluční, mohou už jen svou přítomností vzbuzovat obavy.
 5. Lidé sledují dennodenně v médiích senzační zprávy o tom, jak je svět nebezpečný, a předjímají pak nebezpečí všude.

Skupina navrhla nejméně pět opatření na zlepšení pocitu bezpečí ve městě:

 1. Riziková místa osvětlit a zpřehlednit.
 2. Rozšířit městský kamerový dohlížecí systém o další bod na křižovatce ul. Hejnická a ul. Fügnerova a tím pokrýt rizikovou lokalitu autobusového nádraží, OD Tesco a parkovišť u OD PENNY a LIDL.
 3. Více informovat o činnosti Policie ČR, účinně spolupracovat s veřejností.
 4. Znovu a více informovat o existenci městského kamerového dohlížecího systému a využít jeho preventivní účinek.
 5. Vytvářet příležitosti, kde a jak veřejnosti vysvětlovat bezpečnostní situaci ve městě, předcházet fámám.

21 01 2015  02 manager prevence aSEK, obrázek se otevře v novém okně
Mgr. Alena Švejdová (vlevo) jako manager prevence kriminality vedla jednání fokusní skupiny, sekretářka Jana Procházková byla v dvojroli zapisovatelky a zároveň občanky Frýdlantu – mladé maminky s malými dětmi

21 01 2015  05,jm,PCRaMPavrejnost, obrázek se otevře v novém okně

(zleva) vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě npor. Bc. Josef Kepr, strážník městské policie František Kloz, vedoucí oddělení hlídkové služby MP Liberec Jaroslav Kouba a paní Šárka Lajdová, která zastupovala veřejnost, byli v práci skupiny nejaktivnější

Dvouhodinová práce fokusní skupiny bude zapracována do bezpečnostní analýzy a ovlivní aktualizaci současné a přípravu budoucí koncepce prevence kriminality města Frýdlant. Oba dokumenty budou předloženy radním a zastupitelům města a pak s nimi bude seznámena veřejnost na webových stránkách www.mesto-frydlant.cz
Fokusní skupina potvrdila záměr města požádat odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o dotaci z Programu prevence kriminality r. 2015 na rozšíření svého kamerového systému.

IMG 4661, obrázek se otevře v novém okně

Foto: rizikové místo u kostela, archiv MěÚ, ostatní foto Jan Mráz
Frýdlant 21/01/2015
Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality města Frýdlant, tel. 482 464 066,  728 406 154

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close