fbpx

000001

Obnovená silnice III/27252 ve Vítkově, kterou v roce 2010 poničila povodeň, bude ve středu 28. ledna v 8:30 hodin slavnostně otevřena.  Události se zúčastní hejtman LK Martin Půta, krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, starosta Chrastavy, pod kterou část Vítkov územně náleží, Michael Canov, ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička a přítomni budou také zástupci zhotovitele.

Stavbu na základě výběrového řízení provádělo „Sdružení firem SMP CZ – FIRESTA“. Celkové stavební náklady činily 88.721.000 Kč vč. DPH, což je výrazné snížení oproti původně vysoutěžené ceně 95.986.000 Kč vč. DPH. Na akci získal Liberecký kraj dotaci z dotačního programu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj.

Stavební práce probíhaly od dubna 2014 do prosince 2014 a zahrnovaly výstavbu 10 opěrných zdí, 3 mostů, 2 propustků a sanaci na 2 mostech. Na práce navazovala obnova kompletních konstrukcí vozovky v celkové délce cca 1250 m a přeložky inženýrských sítí.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X