00000001

Pracovní schůzka zástupců Krajského úřadu LK se správci regionálních značek potravin se uskutečnila z iniciativy krajské radní Ivany Hujerové 13. ledna v sídle Krajského úřadu LK v Liberci.  Představitelé sdružení, kteří certifikují produkty místních potravinářů a farmářů, diskutovali společně s náměstkem hejtmana Josefem Jadrným a vedoucími dotčených odborů o další podpoře regionálních výrobců potravin.

„Společně jsme mapovali dosavadní zkušenosti místních pěstitelů a farmářů s využitím regionálních značek. Jedná se o „značky kvality“ deklarující zákazníkovi, že potravina byla vyprodukována na území Libereckého kraje,“ vysvětlila radní.

Ze setkání mimo jiné vyplynulo, že místní producenti vítají možnost označovat své výrobky symbolem spjatým s Libereckým krajem, konkrétně se jedná o značky Regionální produkt Jizerské hory, Originální produkt Krkonoše, Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, a také značky udělované na základě každoročně vyhlašovaných soutěží Výrobek Libereckého kraje a Regionální potravina.

„Poněkud matoucí se mohou jevit značky užívané na celonárodní úrovni, neboť jich je velké množství. Zákazník ztrácí přehled, co která znamená,“ uvedl Jiří Lukeš ze Sdružení Český ráj.

Podle účastníků setkání se ukazuje, že problémem se stává „komerční“ nakládání se zemědělskou půdou. Ta je v některých oblastech kraje skupována osobami, které nemají k zemědělství vztah a následně pozemky pronajímají za vysoké ceny skutečným farmářům. Pro tyto, většinou drobné zemědělce, mohou být vysoké ceny půdy likvidační. Naopak jako zajímavý způsob pozitivní propagace místní produkce považují „regionální regál“, který je hojně užívaný např. v Německu nebo v Itálii.

„ Takový regál je umístěn do klasického supermarketu, ale nabízí výlučně potraviny regionální produkce. Zájemce o regionální produkty na jednom místě snadno nakoupí vše, co chce a potřebuje,“ upozornil náměstek hejtmana

„Z informací, které jsme získali a dále z podnětů přímo od potravinářů, kteří reagují na naši výzvu, vytvoříme zprávu, kterou předáme ministerstvu zemědělství. Některé kroky na podporu regionální produkce může iniciovat pouze stát. Tato zpráva bude souborem dobré, ale i méně dobré praxe, od které se můžeme dále odvíjet,“ shrnula Ivana Hujerová

Další informace k regionálním značkám potravin zde:

www.jizerske-vyrobky.cz www.mas-krkonose.cz www.dobry-vyrobek.cz www.apic.cz

www.vyrobek-roku-lk.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest