OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Na fotografii vidíte velké počítadlo, které používám velmi často. Dítě, které má problém v oblasti matematických dovedností, nebo-li dovednosti nedokáže efektivně uplatnit v rámci svého přirozeného intelektu, nutné je dítěti pomoct, nikoliv jen slovem,  řečově , ale především rukama, motoricky. Proč Montessori pomůcka?, protože já sama díky těmto pomůckám si potvrzuji své přirozené chování a jednání k dětem i v rámci učení. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že naši potomci jsou ti, kteří také ovlivní dějiny naší společnosti: “jak přistupujeme my k nim, tak i oni budou v budoucnu přistupovat k nám”.   Mnoho odborníků, praktiků se domnívá, že tato práce je časově náročná a patří pouze k individuální práci. Když jsem zakládala neziskovou společnost, domnívala jsem se například, že nejsem schopna vybavit malou poradnu kvalitními a efektivními pomůckami. Opak byl pravdou. Věřila jsem v dobré lidi, kteří pochopí mou snahu a pomohou,  a také tímto článkem jim mohu veřejně poděkovat za veškerou finanční a psychickou podporu. Vážit si těchto darů, je jedna věc, ale věc druhá – je ta podstatnější: umět poskytnout radostné učení více dětem v této společnosti a najít človíčka, který bude umět naslouchat a věřit v dobro věci – umu-. V současné době se stále potvrzuje vyšší potřeba vzdělávat jinak, jelikož očividně upadá celková “osobnost” dítěte, jak nesprávným působením v oblasti sociálně-psychologické, tak i pedagogicko-psychologické a speciálně-pedagogické. Vrátím se slovy k pomůcce, kterou vidíte na fotografii. Velké počítadlo je matematickou pomůckou pro první stupeň základní školy. Někteří žáci základních škol mají časté problémy v těchto oblastech: abstraktní znázornění čísel, upevnění počítání v desítkové soustavě, upevnění přechodu mezi jednotlivými řády, počítání a psaní vícemístných čísel, sčítání a odčítání velkých čísel. Žák nejdříve vytváří různá čísla (1000, 1001, 501, 302,…), potom provádí sčítání, odčítání a při přechodu přes řád – řekne „výměna.“ Je pochopitelné, že pomůcka nám rychle ukáže problematiku v pochopení učiva u žáka a díky této pomůcce rychle můžeme problém odstranit. Svou přesvědčivost v užití také dokazujeme svým osobním postojem k dítěti  v průběhu třístupňového učení.

Pin It on Pinterest