0000000000000000001

Frýdlantsko je hospodářsky slabá oblast s narůstajícími sociálními problémy. Odborné studie popsaly na Frýdlantsku celou řadu míst, jejichž obyvatelé jsou ohroženi zhoršeným přístupem ke kvalitnímu bydlení, práci nebo vzdělávání – takzvaných sociálně vyloučených lokalit. Snižující se životní úroveň, spojená především s dlouhodobou nezaměstnaností, s sebou přináší nebezpečí nárůstu sociálního napětí.

Svazek obcí se proto rozhodl jednat a v minulém roce požádal o spolupráci a pomoc vládní Agenturu pro sociální začleňování. V roce 2014 byla podpora schválena a pět pilotních obcí – Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Višňová, Bulovka a Habartice – zformovalo takzvané Lokální partnerství. Jeho aktivními účastníky jsou starostové a vedoucí sociálních odborů městských úřadů, vedení škol, úřad práce, policie, neziskové organizace poskytující sociální služby a MAS Frýdlantsko, účastní se i zástupci krajského úřadu Libereckého kraje. Pracovní skupiny, vedené konzultanty z Agentury pro sociální začleňování, během druhé poloviny roku 2014 mapovaly potřeby a diskutovaly o vhodných opatřeních jak v obcích, tak v jednotlivých problémových oblastech: zaměstnávání, vzdělávání, sociální služby, bezpečnost a bydlení. Východiska pro svou činnost v podobě závazných priorit pak v lednu 2015 schválilo celé Lokální partnerství. Na jejich základě a také na základě detailního terénního výzkumu, který na Frýdlantsku zpracovává tým odborníků a který bude záhy publikován, připravují pracovní skupiny konkrétní kroky a opatření směřovaná k většímu začlenění obyvatel vyloučených lokalit.

Prvním konkrétním krokem je zřízení funkce terénních pracovníků ve Frýdlantu a Novém Městě pod Smrkem, kteří se budou od března 2015 soustředit na praktickou pomoc lidem ve složitých životních situacích, za svými klienty by přitom měli docházet do jejich domovů. Mezi další nadějné záměry patří vybudování sociálního podniku, dále vznik systému prostupného zaměstnávání, zavedení aktivit spojených s účinnou prevencí kriminality, volného času dětí a mládeže a mnohé další. Od roku 2015 se k původním pěti obcím v Lokálním partnerství přidávají některé další obce v regionu – Kunratice, Dětřichov a další.

Frýdlantsko bude s podporou Agentury plánovaná opaření postupně naplňovat, a to až do roku 2017, kdy spolupráce Frýdlantska s Agenturou skončí.

Zajímá Vás toto téma? Jednání pracovních skupin jsou otevřená a aktivní účastníci vítáni. Pozvánky a všechny aktuální informace najdete na www.frydlantsko.cz .

Kontakt: Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko, tel. 702062657, mail LP-Frydlantsko@seznam.cz

Zdroj: MASiF

Pin It on Pinterest