…, protože  vlastní objevováválečky s úchyty 4.ní poznatků samotným dítětem je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky. Pokud se tomu tak děje, dítě se projevuje se zájmem poznat okolí, porozumět mu a vyznává se v něm v souvislostech, které jsou v každém z nás geneticky zakódovány. Při učení a výchově v Montessori třídě stačí na úplném začátku respektovat osobnost dítěte a mít připravené prostředí (věcné prostředí, osobnost učitele, láska dítěte) pro aktuální senzitivní období dětíSamotná práce jednotlivce je tzv. volná, svobodná práce. Dítě si samo volí materiál, vybírá si místa, kde bude pracovat, s kým bude pracovat nebo se rozhodne poznávat samo. Volná-svobodná práce však neznamená střídání činností dítěte, ale dítě zůstane ponecháno samo sobě, učitel pozoruje, pomáhá a nezasahuje do činnosti. Učitel koordinuje činnost dětí a vytváří klidnou atmosféru prostřednictvím psychických jistot či zajišťuje pocit dobré nálady. Nesmíme, ale zapomenout na uplatňovanou trojstupňovou výuku (pojmenujeme, znovu-poznáme, aktivně ovládáme), která pomáhá v předškolní přípravě dítěte do základní školy. Na obrázku jsou dřevěná závaží, jsou to čtyři dřevěné bloky, každý blok má deset otvorů, průměry v blocích odpovídají průměrům závaží. Dítě při manipulaci poznává vztahy: vysoký x nízký, malý x velký, silný x slabý, hluboký x mělký. U dítěte dochází k rozpoznávání rozměrů a procvičuje oblast zrakového vnímání. Tím vše ale nekončí, děti pomocí dalších pomůcek si procvičují a rozvíjí oblast hmatu, sluchu, čichu a zdokonalují si smysly pro váhu a teplotu. V dalších článcích se dozvíte více o pozitivním vlivu této metody na dítě. 

Pin It on Pinterest