fbpx

1

Frýdlant – Vzhledem k tomu, že se ze strany občanů stále opakují dotazy ohledně stran vstupu, vjezdu a parkování v pěší zóně ve Frýdlantě, připomínáme následující pravidla, které definují užívání této zóny:

Do oblasti označení dopravní značkou pěší zóna je povolen vjezd zásobování v době od 6:00 do 18:00 hodin, a dále vozidlům, která jsou na dopravní značce vyobrazena, tj.osobním automobilům a kolům, bez časového omezení. Parkování vozidel je umožněno v ul. Sv. Čecha, kde jsou parkovací místa vyznačena vodorovným dopravním značením.

Pro řidiče je dále zásadní skutečnost, že část ulice Husova (podél pošty) je nyní obousměrná a v tomto úseku již není možné parkování vozidel. Dále v tomto úseku není přednost upravena dopravními značkami, a řidiči jedoucí ul. Husova do náměstí musí dát přednost zprava přijíždějícím vozidlům, tj. z ul. B. Němcové.

Provoz v pěší zóně je upraven v § 39 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Řidičům a chodcům připomínáme, že:

– v pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikace v celé její šířce,
– do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky “Pěší zóna”,
– v pěší zóně smí jet řidič nejvýše rychlostí 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
– stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
– v pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu

Město Frýdlant bude v jarních měsících provádět obnovu vodorovného dopravního značení v souladu s platným stavem a navíc budou vyznačena i další nová místa pro parkování. V současnosti řešíme začlenění těchto změn do projektové dokumentace, která následně bude předložena Dopravnímu inspektorátu PČR a Odboru dopravy MěÚ k posouzení a schválení.
Pro upřesnění uvádíme, že parkovací stání v pěší zóně se zpravidla vyznačují jen vodorovným dopravním značením a nemusí být doplněna svislým dopravním značením kromě vyhrazených parkovišť, jako např. stání pro imobilní apod.

Foto: archiv MěÚ
Frýdlant 23/02/2015
jm

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close