00000001Obec Bílý Potok vyhlašuje záměr na nabídkové řízení na odprodej bukového dřeva mýtních úmyslných těžeb hmotnatosti 1m3 a výše a to v rozsahu 400m3.

Porosty: 314C14b – 226,-m3, 316C17 – 197,-m3

Nabídněte cenu za 1m3: těžba, přiblížení a úklid po těžbě včetně povýrobních úprav pracoviště.

Nabídky předložtě nejpozději do 9. 3. 2015 do 14 hodin v zalepené obálce s označením “Prodej dřeva”.

Bližší informace podá pan Křelina – obecní hajný tel. číslo 724 211 428.

Obec si vyhrazuje právo v případě nevýhodné nabídky záměr prodeje dřeva zrušit.

Zdroj: Obec Bílý Potok

Pin It on Pinterest