000000000000000000001Raspenava – uzavírky od března  2015 – oprava silnice ev. č. II/290 (ul. Fučíkova)

1. Od 23. 3. do 4. 5. 2015:

Uzavírka ul. Fučíkova (silnice č. II/290) – od křižovatky s ulicí Ludvíkovská (silnice č. III/29011) po křižovatku s ulicí Nádražní „U pošty“ (silnice č. III/29010).

2. Od 23.3. do 30.10.2015:

Uzavírka ul.  Fučíkova (silnice č. II/290) – od kamenného mostu „U mlýna“ po křižovatku s ulicí Nádražní  „sběrné suroviny“ (silnice č. III/29010). Postup prací bude prováděn ve směru od kamenného mostu po ul. Nádražní „sběrné suroviny“. Na kamenný most „U mlýna“ bude dopravní obsluze vjezd povolen.

Od 5. 5. 2015 bude úsek č. 1 zprůjezdněn a ve směru na Frýdlant bude možno jezdit ulicí Nádražní.

Ulice Nádražní bude po dobu uzavírky č. 1 a 2 průjezdná obousměrně.

Za mostem na odbočce ze silnice ev. č. III/2909 (ul. Novoměstská) – u vjezdu na místní komunikaci  ul. Luhová (ve směru k mlýnu) bude rovněž osazeno dopravní značení č. B12 (BUS, TRAKTOR,OA), č. B 4, č. E 13 (s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“). Do ulice Luhové bude ze všech směrů povolen vjezd pouze dopravní obsluze.

Zdroj: Město Raspenava

Pin It on Pinterest