0001Frýdlant – S dobrou zprávou pro příznivce zrušené úzkorozchodné trati zvané „Heřmanička“ se vrátili v pátek 6. března z Prahy starostové města Frýdlantu a obcí Kunratic, Dětřichova a Heřmanic, přes jejichž území tato dráha vedla. Projekt na částečnou obnovu „Heřmaničky“ a využití zbytku trasy pro stavbu cyklostezky, je pořád reálný. Majitel trati, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), je totiž nakloněn bezúplatnému převodu pozemku pod tratí. A ten je základní podmínkou pro start dalších kroků.

Jednání o převodu pozemku vedou obce Frýdlantska se SŽDC už jedenáct let. Až dosud se však žádného konkrétního kroku nedočkaly.

Tentokrát nám bylo jasně řečeno, jaký bude následující postup a jak se bude o bezúplatném převodu pozemků rozhodovat. Nebude to úplně snadné, naše legislativa totiž bezplatný převod pozemků umožňuje jen mezi státními institucemi, to znamená ze státu na stát. V rámci České republiky pak pouze po udělení výjimky, kterou musí schválit vláda,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Než se převod pozemků pod bývalou „Heřmaničkou“ až do vlády dostane, musí získat řadu souhlasných stanovisek. Podpořit ho musí v první řadě správní rada SŽDC. Pokud ho schválí, dostane věc k posouzení ministerstvo dopravy a projde také mezirezortním šetřením ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. „Pokud i tato ministerstva záměr podpoří, dostane darování už ke schválení a konečnému rozhodnutí vláda,“ přibližuje starosta.

Po úzkorozchodné trati z Frýdlantu na Heřmanice a dále přes Bogatyniu a do Žitavy se začalo jezdit v roce 1900. Poslední pravidelný vlak tam projel v roce 1976. Koleje z většiny trati zmizely. Přesto ale existuje šance, že se alespoň na část trati ještě vlak vrátí. „Pokud by převod pozemků dopadl dobře, budeme nadále spolupracovat se Spolkem Frýdlantské okresní dráhy a chceme jim pomoci zachovat kousek „Heřmaničky“. Ve Frýdlantu je část kolejí zachována, stojí i most a výtopna. Když by se sehnaly peníze z některého fondu a podařilo by se položit železniční svršek a koleje, zase by alespoň na části mohl jezdit vlak,“ podotýká Dan Ramzer.

Se zbytkem trati, kam se vlak už nevrátí, mají Frýdlant i další obce jiné plány. Po celé délce chtějí vybudovat cyklostezku. „Ve hře je varianta zpevněné cesty, ale i asfaltová cyklostezka. Ta by mohla zároveň sloužit i in-line bruslařům. V zimě, pokud bude dostatek sněhu, by po ní mohli jezdit lyžaři. Významně by se tím podpořil cestovní ruch v této krásné oblasti,“ říká starosta Kunratic Milan Götz.

Starosta Heřmanic a předseda Mikroregionu Frýdlantsko Vladimír Stříbrný přidává další plus, které by převod pozemků a vznik cyklostezky pro region měl. „Významně by to pomohlo při krizovém řízení při povodních. Vznikly by totiž některé nezbytné přístupové cesty. Můžu uvést příklad z vlastní zkušenosti. Když přišla v roce 2010 velká voda, zůstaly Heřmanice odříznuté. Kdyby už tehdy byly pozemky převedené a cyklostezka hotová, nemuseli jsme narychlo prokopávat a budovat novou cestu a zásah integrovaného záchranného systému by byl rychlejší,“ uvažuje. Drážní těleso by pak podle něj v budoucnu posloužilo i v sousedních Kunraticích, kde by utvořilo val chránící obec před vodou.

Frýdlant 09/03/2015
mh

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest