0001Ministerstvo dopravy rozhodlo o finanční pomoci krajům na opravy silnic II. a III. tříd. Celkem bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) uvolněno 4,4 mld. Kč.

Do prvního březnového týdne však požádaly o peníze pouze dva kraje – Liberecký a Středočeský. „Vzhledem k tomu, že jsme s veřejnými zakázkami na výběr zhotovitelů začali již v prosinci loňského roku, požádali jsme hned po uveřejnění výzvy, jelikož již v polovině března chceme zahájit první akce“ komentoval čerstvou informaci Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy KÚLK.

Přitom Liberecký kraj měl z celkové částky limitováno na stavby silnic ve vlastnictví kraje „pouhých“ 187 440 000 Kč. „Předpokládáme, že případně nevyčerpané peníze poputují k nám,“ dodal s tím, že podle kapacity stavebních firem bude kraj připraven čerpat cca až o 70 miliónů Kč více na další projekty.

Kraje sice už na Ministerstvo dopravy poslaly seznamy silnic, které by chtěly do programu zahrnout, konečnou oficiální žádost o poskytnutí dotace od SFDI podaly jen tyto dva kraje.

„Z krajského rozpočtu je určeno na spolufinancování těchto staveb v letošním roce 33 miliónů korun,“ připomněl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Je také nutné zmínit, že Liberecký kraj v současné době administruje veřejné zakázky z dotačního programu SFDI ve výši cca 240 miliónů Kč a další akce je připraven zahájit po zvýšení dotačních prostředků.

Krajský radní také zdůraznil, že jeho resort již plánuje a připravuje akce na rok 2016, ve kterém bude opět žádat SFDI o dotační prostředky.

„Navíc v dubnu letošního roku by měly být zahájeny projekční práce na obnovu vybraných velkoplošných oprav vozovek silnic III. třídy v kraji, v délce 56 km a předpokládaném finančním objemu cca 211 miliónů korun,“ doplnil Vladimír Mastník.

(Seznam staveb viz tabulka v příloze)

(Seznam velkoplošných oprav plánovaných na rok 2016)

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest

X
X