DSCN0905nebo-li “částečná” školní připravenost. 

Fonematický sluch je schopnost rozeznat zvuky, umět je rozlišovat. Podstatné je tuto schopnost u dětí správně rozvíjet. Uvádím zde stručně u stáří dětí nároky na jeho vývoj, co by mělo v daném věku dítě už umět. 

  3 roky – poznat odkud se zvuk ozývá, hluboký a vysoký tón, reagovat na různé zvuky,                        umět hlas zvířete…

 4 roky – poznat zvuk dřeva, kovu, kamení – poznat v prostoru více dětí (“je nás tu mnoho, málo”), poznat svého kamaráda dle hlasu i na ulici, umět vyslovovat slova dvojslabičná – trojslabičná, chápat – co je dvojice, trojice…, rozpoznat z – ž – bzzz moucha, bžžž čmelák; c – č jaké zvuky vydává zvonek cink, cink jak voláme na kočku či či; s – š– jak dělá had sss, jak houká mašinka ššš (hlásky bez háčku – roztažená ústa, s háčkem našpulená ústa) 

 5 leté – umět vyslovit čtyř-slabičná, pěti-slabičná slova; na dobré úrovni sluchová pozornost (poslech pohádky – úroveň zjišťuji otázkami) a sluchová diferenciace (umět vytleskat slovo, morzeovka – tatata tá (krátká a dlouhá slabika)), roztleskat slovo nebo znovu zatleskej a podej konkrétní věc.

  5 a 6 leté dítě umí určit slabiku ve slově (dlouhá, krátká, měkká, tvrdá…), umí vyslovovat ostré hlásky (szc) a tupé (ščž).

  6 leté dítě umí rozlišit a vyslovovat d  t  n – dˇ tˇ ň , tedy tvrdé a měkké hlásky či slabiky, rozpoznat jinak znějící slabiky dyk – dik i ve slově, rozpoznat nesmyslná slova (rozdíl ve zvuku dané hlásky).

Nesmíme zapomenout na verbální sluch a verbální paměť:

  • dítě po vás opakuje slovo, dvouslovné až pětislovné v daném pořadí a má je udržet v paměti; učit básničky, písničky, hrát hru na prodloužené věty, třeba i se všemi členy rodiny (maminka jede na výlet a dá si do kufru…,)

Dítě v šesti letech má zvládat vyprávění bez obrázku, ale můžeme o detailních částech obrázku si nejdříve povídat, dále má dítě rozumět otázkám typu: “co si dělal včera, večer, ráno, v poledne, odpoledne…)

Hrubá motorika jen heslovitě:

  • poskoky, skoky, chytání, házení, plavání, jízda na kole, švihadlo, jízda na lyžích-cvičení rovnováhy, dále jednoduché spojování a propojování prstů na ruce, pokládání prstů do dlaně, udělej s prsty jako já (sled: jedna klepe, druhá dělá kolečko; pěst: palec nahoru, dva prsty-rohy (pojmenovat prsty)).

Jemná motorika

  • navlékat velké korálky (dítě už zvládá na třech letech), pinzetou přenést korálky do žlábků

  • vytrhat listy na co nejmenší kousky roztrhat, nalepit je a vytvořit z nich koláž, při práci udržet čistotu, stříhání, umět zavázat tkaničky, zapínat košili, špetkový tříprstý úchop psacího náčiní.

Pin It on Pinterest