fbpx

00000000000000000000000000001

Srdečně zveme na tiskovou konferenci, pořádanou v pondělí 23.3.2015 od 10:00 hodin ve Frýdlantě – Větrov, Dlouhá  3017, při příležitosti ukončení projektu, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z Globálního grantu Libereckého kraje. Akce s e zúčastní radní ro rozvoj a evropské projekty Vít Příkaský.

Projekt Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů navázal v letech 2013 – 2015 na dosavadní projekty zaměřené na prezentaci a propagaci podstávkových domů jako jedinečného kulturního a historického dědictví českou-polsko-německé oblasti Euroregionu Nisa. Podpora z Globálního grantu Libereckého kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožnila propojit téma podstávkových domů s oblastí celoživotního vzdělávání v technické oblasti. V projektu vznikla metodika a série učebnic pro stavební řemesla, která se podílejí na rekonstrukcích podstávkových domů. Odborníci i řemeslníci tak získají praktický nástroj k rozšíření znalostí a vědomostí v oblasti, která je úzce propojená s památkovou péčí. V rámci projektu proběhlo pilotní ověřování metodiky v 6 kurzech pro řemeslníky, vznikla odborná knihovna, která nabízí 75 titulů z oblasti stavebních řemesel, péče o památky, venkovské architektury a podstávkových domů a internetová stránka s dalšími informacemi a užitečnými kontakty (www.podstavky.cz).

Různých akcí projektu se zúčastnilo přes 80 odborníků z oblasti památkové péče a stavebnictví, projektantů i řemeslníků. Odborné výstupy (metodika, příručky, obsah kurzů) vznikaly v aktivní diskusi všech účastníků, s využitím jejich zkušeností a odbornosti. Všechny výstupy projektu budou součástí elektronické publikace – multimediálního CD, které bude k dispozici k dalšímu využití. Odborná knihovna bude nabízet zápůjčky pořízených titulů a prezenční studium ve Frýdlantě, získané elektronické publikace lze na vyžádání zasílat.

Jaké další akce navazují na projekt?

Na jaře 2015 jsou připraveny další akce, při nichž bude možné se s tématem podstávkových domů blíže seznámit:

Od 11. dubna do 9. května bude ve vodním mlýně v Krásném Lese (čp. 14) možné navštívit výstavu NPÚ –Krajského pracoviště Ústí nad Labem Podstávkové domy na severu Čech.

Slavnostní zahájení výstavy je připraveno na sobotu 11.4. od 14 hodin a bude uspořádáno v sousedském duchu – občerstvení přinesou sami účastníci a budou se tak podílet na příjemném zážitku všech, kdo přijdou. Výstava bude přístupná o víkendech, případně po telefonické domluvě s majitelem mlýna.
Pořadatelem výstavy jsou spolky SPUNT a MAS Frýdlantsko.

V neděli 31. května se koná tradiční Den otevřeného podstávkového domu. V Německu, Polsku a Čechách – převážně v Libereckém a Ústeckém kraji – bude možné navštívit desítky jinak nepřístupných objektů a dozvědět se o konstrukci, historii a aktuálních sanacích podstávkových domů přímo od majitelů a stavitelů.
Pořadateli Dne otevřeného podstávkového domu jsou německá nadace Stiftung Umgebindeland a všichni, kdo své domy otevřou návštěvníkům.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budeme doplňovat postupně.

Co je podstávkový dům?

Podstávkové domy jsou tradiční venkovské, často řemeslnické domy v německo-polsko-české příhraniční oblasti. Podstávka je typ konstrukce s roubenou světnicí, zděnou síní a klenutou hospodářskou částí v přízemí a hrázděným nebo roubeným patrem a podkrovím.  V městech a vesnicích Trojzemí je zachováno cca 19000 podstávkových domů, základy nejstarších z nich se datují až k 16. století. Většina zachovaných staveb vznikla v 18. a 19. století. Prodstávkové domy vytvářejí specifickou kulturní identitu příhraniční oblasti, jaká jinde v Evropě nemá obdobu – Krajinu podstávkových domů. Na zachování podstávkových domů se různými způsoby podílí veřejná správa, odborné instituce, neziskové organizace i podnikatelé – stavební firmy, projektanti, architekti.
Dům čp. 3017 ve Frýdlantě-Větrově je podstávkový dům malorolníka žijícího v okrajové části města. V roce 2014 byl rekonstruován s podporou z Programu rozvoje venkova, v rámci Strategie programu Leader MAS Frýdlantsko. Rekonstrukce byla přípravou na vybudování expozice českého školství na Frýdlantsku, prozatím se zde konají sousedská setkávání a místní akce, pořádané spolkem Český svět.

KONTAKT / INFORMACE: Jitka Doubnerová, tel. 702062657, mail podstavky@seznam.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X