fbpx

00000000000000000000000000001

Srdečně zveme na tiskovou konferenci, pořádanou v pondělí 23.3.2015 od 10:00 hodin ve Frýdlantě – Větrov, Dlouhá  3017, při příležitosti ukončení projektu, podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, z Globálního grantu Libereckého kraje. Akce s e zúčastní radní ro rozvoj a evropské projekty Vít Příkaský.

Projekt Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů navázal v letech 2013 – 2015 na dosavadní projekty zaměřené na prezentaci a propagaci podstávkových domů jako jedinečného kulturního a historického dědictví českou-polsko-německé oblasti Euroregionu Nisa. Podpora z Globálního grantu Libereckého kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožnila propojit téma podstávkových domů s oblastí celoživotního vzdělávání v technické oblasti. V projektu vznikla metodika a série učebnic pro stavební řemesla, která se podílejí na rekonstrukcích podstávkových domů. Odborníci i řemeslníci tak získají praktický nástroj k rozšíření znalostí a vědomostí v oblasti, která je úzce propojená s památkovou péčí. V rámci projektu proběhlo pilotní ověřování metodiky v 6 kurzech pro řemeslníky, vznikla odborná knihovna, která nabízí 75 titulů z oblasti stavebních řemesel, péče o památky, venkovské architektury a podstávkových domů a internetová stránka s dalšími informacemi a užitečnými kontakty (www.podstavky.cz).

Různých akcí projektu se zúčastnilo přes 80 odborníků z oblasti památkové péče a stavebnictví, projektantů i řemeslníků. Odborné výstupy (metodika, příručky, obsah kurzů) vznikaly v aktivní diskusi všech účastníků, s využitím jejich zkušeností a odbornosti. Všechny výstupy projektu budou součástí elektronické publikace – multimediálního CD, které bude k dispozici k dalšímu využití. Odborná knihovna bude nabízet zápůjčky pořízených titulů a prezenční studium ve Frýdlantě, získané elektronické publikace lze na vyžádání zasílat.

Jaké další akce navazují na projekt?

Na jaře 2015 jsou připraveny další akce, při nichž bude možné se s tématem podstávkových domů blíže seznámit:

Od 11. dubna do 9. května bude ve vodním mlýně v Krásném Lese (čp. 14) možné navštívit výstavu NPÚ –Krajského pracoviště Ústí nad Labem Podstávkové domy na severu Čech.

Slavnostní zahájení výstavy je připraveno na sobotu 11.4. od 14 hodin a bude uspořádáno v sousedském duchu – občerstvení přinesou sami účastníci a budou se tak podílet na příjemném zážitku všech, kdo přijdou. Výstava bude přístupná o víkendech, případně po telefonické domluvě s majitelem mlýna.
Pořadatelem výstavy jsou spolky SPUNT a MAS Frýdlantsko.

V neděli 31. května se koná tradiční Den otevřeného podstávkového domu. V Německu, Polsku a Čechách – převážně v Libereckém a Ústeckém kraji – bude možné navštívit desítky jinak nepřístupných objektů a dozvědět se o konstrukci, historii a aktuálních sanacích podstávkových domů přímo od majitelů a stavitelů.
Pořadateli Dne otevřeného podstávkového domu jsou německá nadace Stiftung Umgebindeland a všichni, kdo své domy otevřou návštěvníkům.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budeme doplňovat postupně.

Co je podstávkový dům?

Podstávkové domy jsou tradiční venkovské, často řemeslnické domy v německo-polsko-české příhraniční oblasti. Podstávka je typ konstrukce s roubenou světnicí, zděnou síní a klenutou hospodářskou částí v přízemí a hrázděným nebo roubeným patrem a podkrovím.  V městech a vesnicích Trojzemí je zachováno cca 19000 podstávkových domů, základy nejstarších z nich se datují až k 16. století. Většina zachovaných staveb vznikla v 18. a 19. století. Prodstávkové domy vytvářejí specifickou kulturní identitu příhraniční oblasti, jaká jinde v Evropě nemá obdobu – Krajinu podstávkových domů. Na zachování podstávkových domů se různými způsoby podílí veřejná správa, odborné instituce, neziskové organizace i podnikatelé – stavební firmy, projektanti, architekti.
Dům čp. 3017 ve Frýdlantě-Větrově je podstávkový dům malorolníka žijícího v okrajové části města. V roce 2014 byl rekonstruován s podporou z Programu rozvoje venkova, v rámci Strategie programu Leader MAS Frýdlantsko. Rekonstrukce byla přípravou na vybudování expozice českého školství na Frýdlantsku, prozatím se zde konají sousedská setkávání a místní akce, pořádané spolkem Český svět.

KONTAKT / INFORMACE: Jitka Doubnerová, tel. 702062657, mail podstavky@seznam.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close