000000000001

Frýdlant – První jarní den dostaly děti z celého Frýdlantského výběžku od města Frýdlant dárek. Do užívání jim byla předána nová naučná stezka nazvaná příznačně „Než půjdeš do lesa“. Hravou formou dětem ukazuje život v lese i co v něm všechno mohou najít. Vybudována byla v zahradě mateřské školy v Bělíkově ulici a na 170 metrech dětem nabízí 13 stanovišť s naučnými a zároveň herními prvky.

Naučná stezka je pokračováním fungující spolupráce Frýdlantu s Lesy ČR. „Ta v poslední době přinesla například úpravu nedalekého lesa na Střelnici, kde byl les zarostlý a těžko přístupný. Teď tam vznikl lesopark s řadou prvků pro děti i dospělé,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Po úpravě lesa na Střelnici pak město přišlo s nápadem na naučnou stezku pro děti. „Nám se ta myšlenka okamžitě zalíbila, protože pomůže dětem přiblížit les a život v něm přímo ve městě. A může jim třeba ukázat, čeho si pak v lese bedlivěji všímat,“ podotkl ředitel krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičář.

Na vzniku naučné stezky se kromě Frýdlantu finančně podílely právě Lesy ČR, Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF), Nadace na podporu obnovy Jizerských hor a Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant (ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant). „Podobné aktivity určitě vítáme, protože jsou přínosem pro všechny děti z mateřských škol a prvních stupňů. Navíc tím navazujeme na dřívější projekty zaměřené na přírodu, jako je stezka v domě dětí a mládeže nebo přírodovědná učebna ve škole v Purkyňově ulici,“ uvedla ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Věra Dunajčíková.

Při slavnostním předávání si novou stezku 20. března vyzkoušelo na vlastní kůži několik desítek dětí. Hned na začátku je čekal vstup do obory, který museli zdolat přes přelez. Vyzkoušely si, jestli dokáží přiradit ke konkrétnímu stromu jeho list a plod nebo třeba to, jaké je přerovnat „metr“ dřeva. Nadšení vzbudilo i otiskování stop zvířat do písku nebo hravá proplétačka nazvaná „Jak roste zvířátko“. Dřevěné konstrukce jednotlivých hracích prvků jsou na stezce vyrobeny z dubového dřeva. Les připomínají i zpevněné pěší cesty.

Podoba jednotlivých prvků pochází z dílny týmu, který se na vzniku stezky podílel. „Byly v něm i naše lesní pedagožky, které se práci s dětmi věnují dlouhodobě. Nicméně většina prvků je jiná, než jaké máme v našich projektech. Jsem rád, že se pokaždé objeví nové a originální věci, kterými se můžeme nechat inspirovat. Tedy případě, že nám to tvůrci stezky dovolí,“ řekl s úsmevěm krajský ředitel Lesů ČR.

Nová stezka „Než půjdu do lesa“ bude zatím přístupná pouze školkám a školám. „Chystají se ale i akce pro veřejnost, během kterých si budou moci stezku vyzkoušet i ostatní,“ řekla vedoucí investičního oddělení městského úřadu ve Frýdlantu Zdena Ubiasová. Právě ona s nápadem na stezku přišla. „Inspirovala nás výzva ministerstva životního prostředí, projekt jsme si ale nakonec vytvořili podle svých představ. Podařilo se nám tím najít smysl pro nevyužívanou část zahrady mateřské školy a zapojit řadu lidí. Od učitelek po studenty. Například místní gymnazistka Tereza Štromová malovala na jednotlivé dřevěné prvky veškeré obrázky,“ doplnila.

Vybudování stezky přišlo na více než 500 tisíc korun. Část peněz přišla i ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jejich rozdělení měla na starosti Místní akční skupina Frýdlantsko (MASiF). „Jsme rádi, že jsme mohli podpořit projekt, který se věnuje i přírodě, takových na stole nemáme mnoho. I když se nejedná přímo o péči o přírodu a krajinu. Nicméně už to, že je dokáže přivést do městské školky, je pro nás významné. S přidělením peněz jsme proto neváhali,“ uzavřela za MASiF Jitka Doubnerová.

Frýdlant 20/03/2015
Foto i text: mh

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest