0001

Závěrečná konference k  projektu zaměřeného na řemeslnickou práci při obnově podstávkových domů se konala 23. března v útulné světnici nedávno obnoveného podstávkového domu ve Frýdlantě – Větrově.

Hosty domem provedl Milan Maršálek z Dolní Řasnice. Ze spolku Český svět.

Zde se sešli, realizátoři projektu se zástupci médií, příznivci lidové architektury a tradic a dále také zástupci Krajského úřadu LK.  Seznámení s projektem a jeho výsledky zajímavě doplnily i příběhy tohoto konkrétního domu a lidí, kteří v něm žili.

Projektem jsme se zaměřili na prezentaci a propagaci podstávkových domů jako jedinečného kulturního a historického dědictví českou-polsko-německé oblasti Euroregionu Nisa.  Podařilo se nám propojit téma podstávkových domů s oblastí celoživotního vzdělávání v technické oblasti. V projektu vznikla metodika a série učebnic pro stavební řemesla specializovaná na rekonstrukci podstávkových domů,“ přiblížila projekt koordinátorka Jitka Doubnerová za spolek Frýdlantsko.

Dvouletého projektu se zúčastnilo přes 80 odborníků z oblasti památkové péče a stavebnictví, projektantů i řemeslníků. Odborné výstupy (metodika, příručky, obsah kurzů) vznikaly přímo v aktivní diskusi všech zúčastněných. Proto se metodiky mohou pochlubit, že jsou skutečně založené na reálné praxi řemeslníků s ohledem na citlivost lidové architektury.

Informace k aktuálnímu dění  budeme dále zveřejňovat na www.podstavky.cz. Podle možností chceme rozšiřovat nabídku odborné literatury a fungovat jako neveřejná knihovna se zápůjční a rozesílací službou pro zájemce. Současně se těšíme, že upevníme spolupráci se spolkem Dubáci (www.dubaci.cz), kteří se věnují lidové architektuře v oblasti Českodubska,“ uvedla Doubnerová.

„Mám radost, že se prostřednictvím Libereckého kraje podařilo na tento projekt získat dotaci ve výši 3,1 mil. Kč v rámci globálního grantu OP VKPodpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji.  Za hlavní přínos tohoto jedinečného projektu vidím skutečnost, že se potkala skupina lidí, kteří mají o podstávkové domy zájem a chtějí sdílet své zkušenosti,“ řekl Vít Příkaský, člen rady LK, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, tedy v resortu, v jehož gesci je administrace uvedeného operačního programu.

Podstávkové domy vnímám jako symbol našeho kraje, proto jsem rád, že se podařilo během posledních 10 let podchytit rozmístění podstávkových domů v regionu a současně zvýšit povědomí mezi veřejnost i díky projektům přeshraniční spolupráce se Saskem a Polskem,“ dodal Příkaský.

Máte-li o příhraniční historii či architekturu zájem, jste srdečně zváni do vodního mlýna v Krásném Lese, kde od soboty 11. dubna bude konat výstava pod názvem Podstávkové domy na severu Čech. Výstavu připravil Národní památkový ústav Ústí nad Labem.

Bližší informace: Tereza Šímová, asistentka člena rady LK RNDr. Víta Příkaského, tereza.simova@kraj-lbc.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X