fbpx

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV resortu školství na logopedické péči se podílejí tito odborníci:

      1. Logopedický preventista je středoškolský vzdělaný pedagog (dnes  učitelka mateřské školy – viz školský zákon) a absolvoval vysokoškolský kurz logopedické prevence s dostatečnou dlouholetou praxí, která popř. nahrazuje  vysokoškolské vzdělání – titul Bc.  Zabývá se rozvojem komunikačních dovedností.

      2. Logopedický asistent je absolvent vysokoškolského bakalářského studia speciální pedagogiky, může pracovat i v MPSV a sám i bez supervize klinického logopeda. Získává titul Bc., který předchází titulu Mgr. Zaměřuje se na poruchy řeči u dětí. Doporučuje jiné odborníky v případě vážné poruchy řeči.

         3. Speciální pedagog je učitel se zaměřením na poruchy řeči a učení se státní zkouškou z logopedie v magisterském studiu. Speciální pedagog vystuduje nejdříve bakalářské studium, sám se rozhodne, jaké cílové skupině bude pomáhat. Studující ale přesto musí absolvovat teoretickou a praktickou průpravu v oboru logopedie a etopedie. Speciální pedagog může pracovat na speciálních školách, ve specializovaných třídách při základních školách, ve speciálně-pedagogických centrech, v pedagogicko-psychologických poradnách, v neziskových organizacích pomáhající dětem, ve střediscích výchovné péče, v diagnostických ústavech, v dětských domovech, na základních školách jako školní speciální pedagog.

V resortu zdravotnictví pracují tito odborníci:

1. Logoped je absolvent logopedie nebo speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy komunikace a učení se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Potom musí absolvovat specializační přípravy, pracuje pod supervizí klinického zkušeného logopeda.  Prozatím nesplňuje podmínky pro získání licence k provozování vlastní privátní praxe. 

2. Klinický logoped je absolvent specializační přípravy (supervize) zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, pracuje samostatně  a tedy splňuje podmínky k provozování privátní praxe.

Pracují ve státních i soukromých logopedických ambulancích, popř. poradnách či přímo na logopedických pracovištích (lůžková oddělení – foniatrie, rehabilitačních zařízeních, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, na specializovaných pracovištích – klinikách, JIP) dále, v denních stacionářích pro děti i dospělé zřizovaných při zdravotnických zařízeních.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close