000000000000000000000000000000001Přirozené (přírodní) zdraví není alternativní medicína.

Přirozené zdraví je tradiční medicína.

Přírodní cesta je stovky tisíc let stará.

Chemická medicína je pouze 125 let stará.

Od nástupu chemické medicíny zaznamenaly nemoci strmý nárůst.

Medicína by měla užívat pouze přírodní léky, které alkalizují, čistí a regenerují tělo.   

 Zbavte se iluzí     🙂

Víte, že je mnoho mylných představ v otázce zdraví?

Některé přetrvávají generace, a některé byly začleněny do vzdělání.

Je  právě čas na to, abychom se podívali na toto:

Zeptejte se sebe samých, zda s následujícími iluzemi souhlasíte.

PRVNÍ ILUZE:

Umělé preparáty a léky vyléčí moje onemocnění a nebudou mít dlouhodobý efekt na moje zdraví.  (vedlejší účinky)

DRUHÁ ILUZE:

Drastické diety mi pomohou zhubnout, a udržet si stabilní hmotnost.

TŘETÍ ILUZE:

Můj životní styl neovlivňuje mé zdraví.

ČTVRTÁ ILUZE:

Žiji v bezpečném  a zodpovědném světě, který má zájem o zdraví jedince.

PÁTÁ ILUZE:

Nezaznamenám-li   žádné příznaky, znamená to, že se léčím .

ŠESTÁ ILUZE:

Mohu zůstat zdravý, a udržet si štíhlou hmotnost, aniž bych pro to něco dělal.

SEDMÁ ILUZE:

Všichni reagují na dietní programy stejně.

OSMÁ ILUZE:

Existují zázračné metody a diety, které přinášejí výsledek přes noc.

DEVÁTÁ ILUZE:

Tělesné zdraví, které nám bylo dáno nelze nijak ovlivnit nebo změnit.

DESÁTÁ ILUZE:

Pokud by všichni jedli stejnou zdravou stravu, nikdo by neměl zdravotní potíže.

JEDENÁCTÁ ILUZE:

Výrobci potravin se starají o naše dlouhodobé zdraví.

DVANÁCTÁ ILUZE:

Pokud není moje nemoc léčena, může za to lékař, nebo terapeut.

TŘINÁCTÁ ILUZE:

Nejdůležitější je zjistit, jakou nemocí trpíme.

ČTRNÁCTÁ ILUZE:

Dlouhodobé zdravotní problémy vyléčíme, když zničíme  mikroorganismy, bakterie a operativně odstraníme nádory a defektní orgány.

PATNÁCTÁ ILUZE:

Zdraví – znamená zbavit se hlavních příznaků nemoci doprovázené příležitostním nachlazením nebo chřipkou, periodickými žaludečními potížemi, zácpou, bolestmi v krku, únavou nebo kožními poruchami. ABSENCE NEMOCI, NENÍ ZNAK ZDRAVÍ. NE VŠE JE VIDĚT.

ŠESTNÁCTÁ ILUZE:

Optimálního zdraví lze dosáhnout pouze správnou výživou.

SEDMNÁCTÁ ILUZE:

Choroby jako rakovina a cukrovka mohou být dědičné.

OSMNÁCTÁ ILUZE:

Lidé s krásným tělem, které vidíme v televizi, svědčí o tom, jak by mělo normální tělo vypadat.

Ujistěte se, že jste si všechny mylné představy (iluze) přečetli velmi pozorně.

Nejdůležitější je, jak použijete to, co je vám dáno!

Genotyp  a   fenotyp

Co tedy ovlivňuje naše zdraví?

To je otázka tohoto tisíciletí.

Existuje mnoho činitelů, jež můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin.

GENOTYP A FENOTYP.

Genotyp neboli naše stavba (konstituce) je to, co jsme zdědili od našich rodičů, prarodičů a praprarodičů.

Pokud máte to štěstí, že jste se narodili se silnou genetickou konstitucí, oplýváte velkou výhodou oproti ostatním, ale na druhou stranu to není všechno.

Během života se mnohé může změnit. Důležitější je, jak využijete to, co je vám dáno.

Fenotyp je to, co rozvíjíme během svého života  v závislosti na prostředí, stravě a citových zkušenostech. Pro objasnění vám uvedu příklad:

Můžete vlastní nové auto, ale když na něm nebudete provádět servis nebo nevyměníte potřebné kapaliny , .. olej ..atd….nebude dlouho fungovat. Pokud patříte mezi většinu, která se rodí s průměrnou genetickou konstitucí (to přiblížíme na příkladu jako – vlastník ojetého auta), dejte si práci a investujte do sebe samých, máte šanci žít déle než ti, co se narodili s touto výhodou.

Chápete, co se vám snažím  říci? Genotyp a fenotyp společně ovlivňují náš zdravotní stav.

Můžete vlastnit nové auto, ale pokud na něm nebudete provádět servis, nebudeme ho čistit, pak nebude dlouho fungovat.

To znamená, jak naložíme s tím, co  jsme získali během svého života, neovlivní pouze jen nás, ale také naše děti a další generace.

Neexistují nemoci – vrozené.  

Získáváme pouze oslabení orgánů a tělesných systémů, což nás vystavuje  onemocněním.

Je důležité naučit se znát své tělo  a pochopit ho.

Často lidé říkávají: moje matka měla cukrovku, její matka měla cukrovku a tak jí mám i já. To je dáno v rodině,ale ..

Nejde o nemoc, ale např. žena, která takto uvažovala, by měla znát, že  získala oslabení slinivky, jater. Nebo jiného systému, které vyústilo ke vzniku cukrovky. Jistě si převzala jisté stravovací návyky, životní styl, stereotypy a zvyky od předchozích generací v rodině.

Pokud poznáme toto, můžeme provést změny k lepšímu a pomoci svému tělu vymanit se z bludného kruhu a pomoci tak dětem a dalším generacím.

Ačkoliv nejsme schopni změnit dispozice k určitému onemocnění, zcela určitě můžeme dobře natolik ovlivnit, takže se budou vyskytovat mnohem méně.

Fenotyp zvyšuje šanci na zlepšení zdraví.

Ve většině případů vše záleží na vás.

Někteří mohou ještě namítnout, že stres – způsobený druhými nemůžeme ovlivnit, podobně jako prostředí, ve kterém žijeme.

To je subjektivní.

Pokud pečlivě zhodnotíme danou situaci, brzo pochopíme, že tyto zdánlivě neměnitelné faktory  můžeme měnit.

Strava – má na fenotyp největší vliv.

Dalšími vlivy jsou prožité fyzické a psychické události.

Negativní vlivy:

Neadekvátní  výživa, přemíra alkoholu, hladomor, znečištěné životní prostředí, léky, kouření cigaret, deprese, stres, záření, nedostatek cvičení, obezita, nedostatek slunečního svitu, aj.

Rozvíjet přednosti genetické konstituce napomáhají některé okolnosti:

  • Kvalitní výživa
  • Bydlení v přirozeném čistém prostředí, pravidelné cvičení, přírodní léčiva, čerstvé ovzduší, sluneční záření, dobré myšlení, klid, rovnováha, harmonie a morální chování – život s pokorou, láskou a dobrým chováním, soucitem, trpělivostí a laskavostí.

Je nutné si uvědomit, že se nerodíme dokonalí.

Každý organismus má dánu svou dobu trvání.

Záleží velmi na nás, jak naložíme s tím, co máme.

Váš Alan Maria

Pin It on Pinterest