fbpx

011

Dnes, ve středu 15. dubna ve 4:00 hodin ráno vyjela do běžného provozu první tramvaj na rekonstruované části meziměstské trati linky č. 5 a č. 11 Liberec Viadukt – Vratislavice nad Nisou výhybna.

Na počest této události také vyjela v 9. 30 hodin po nových kolejích na zkušební jízdu již 6. renovovaná historická tramvaj – vlečný vůz Jabloneckých elektrických drah z roku 1932 patřící libereckému Boveraclubu z.s., kterým se svezli hosté –  zástupci Libereckého kraje – radní pro dopravu Vladimír Mastník, Statutárního města Liberce, Statutárního města Jablonce nad Nisou, vedení a managementu DPMLJ, vedení a zástupci firem zhotovitele stavby, zástupce Národního památkového úřadu Liberec, sponzoři a členové Boveraclubu z.s.

Rekonstrukce tramvajové trati

K přerušení provozu tramvají v celé trase Liberec – Jablonec nad Nisou a k zahájení prací na rekonstrukci dvou úseků došlo v sobotu 15. března 2014.

Modernizace se týká celkem čtyř kilometrů tramvajové tratě. Z důvodu rozsáhlosti rekonstrukce bylo nutné zcela nahradit tramvajovou dopravu v plném rozsahu autobusovou.

Modernizace tramvajové tratě do Jablonce nad Nisou (délce 12, 5 km) je prováděna na dvou úsecích:

1 – Nová Ruda – Vratislavice výhybna – 3 km

2 – Měnírna – Brandl – 1 km

Veřejná soutěž na dodavatele stavby byla vyhlášena jako otevřené nadlimitní zadávací řízení dne 8. 8. 2013. Rozdělená byla na dvě samostatné části, a tím umožňovala přihlášení uchazeče pouze na jednu část z důvodu rozdílných rozsahů prací. Této skutečnosti také jeden z uchazečů využil.

Hodnotící komise na základě všech dostupných informací doporučila a představenstvo společnosti na svém jednání potvrdilo výběr vítězného uchazeče.

Modernizaci a rekonstrukci obou traťových úseků realizuje vybraný zhotovitel stavby:

Sdružení COLAS-CR SA-IDS.

Úsek 1 – Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Realizace sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“

za částku 176 475 583,- Kč bez DPH.

Úsek 2 – Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl

Realizace sdružení „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“

za částku 59 552 039,- Kč bez DPH.

Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

V současné době se ve zkušebním provozu otevře pouze první část rekonstruované tratě v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna. První spoj vyjede ve středu 15. 4. 2015 ve 4:00 hodin. Linka č. 5 vyjede v celé trase, linka č. 11 pouze v úseku Viadukt – Vratislavice, výhybna.

V úseku Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou autobusové nádraží linky č. 11 nadále pojedou autobusy náhradní dopravy s označením X11. Zastávka Vratislavice nad Nisou výhybna se stává přestupní zastávkou mezi tramvajovou a náhradní autobusovou dopravou X11. Na linkách č. 5, 11 a X11 vstupuje od 15. dubna také v platnost nový jízdní řád. Interval linky č. 5 se zkracuje na 15 minut z původních 20 minut linky X5. Interval linek č. 11 a X11 se zkracuje na 15 minut z původních 20 minut. Výsledný interval spojů linek č. 5 a č. 11 v úseku Liberec – Vratislavice nad Nisou výhybna bude v dopravní špičce 7 – 8 minut. V současné době na úseku ve Vratislavicích se provádí dokončovací práce, které nebrání provozu tramvají. Termín kompletního dokončení stavby je 15. června 2015.

Jako informaci uvádíme, že od 16. dubna 2015 začne oprava komunikace Tanvaldská spojená s úplnou uzavírkou křižovatka Tanvaldská x Rochlická. V tomto případě se jedná o stavbu, kterou financuje ŘSD. Na úseku Měnírna – Brandl se v současné době provádí práce na zpevnění svahu a dokončují se práce spojené s uvolněním prostoru pro pokládku kabelů a částečně novou trasu tramvajové trati. Předpokládaný termín zprovoznění tramvajové trati v celé délce se předpokládá na konci června 2015.

Po dokončení stavby na konci června 2015 cestující MHD obou linek určitě ocení komfortnější a bezpečnější dopravu na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Vlečný vůz Jabloneckých elektrických drah z roku 1932

Ve středu 15. 4. 2015 bude v Liberci ve vozovně tramvají představena již šestá historická tramvaj. Tou je původní vlečný osobní vůz Jabloneckých elektrických drah z roku 1932. Pro dnes již neexistující tramvajovou trať z Rychnova do Janova dodala firma Ringhoffer z Prahy celkem čtyři zcela uzavřené vozy s ocelovou konstrukcí, do provozu však byly zařazeny až v roce 1936. Jablonecký dopravce totiž díky rekonstrukcím tratí a vlivem světové hospodářské krize neměl dlouho na jejich zaplacení. Po dokončení meziměstské tratě z Jablonce nad Nisou do Liberce byly od roku 1955 společně s motorovými vozy 6MT uvedené vlečné vozy vypravovány především na „jedenáctku“. Na konci šedesátých let byly v souvislosti s likvidací tramvají v Jablonci nad Nisou všechny převedeny do majetku dopravního podniku v Liberci a v pravidelném provozu se udržely až do zahájení rekonstrukce tramvajové trati v roce 1973.

Jediný z těchto vlečných vozů, původního čísla 44, nebyl sešrotován, ale dostal se v roce 1979 do majetku Technického muzea v Brně. Z depozitáře v Líšni byl na základě dlouhodobé zápůjčky převezen v závěru roku 2009 zpět do Liberce, kde členové spolku Boveraclub zahájili jeho rozsáhlou rekonstrukci. Stejně jako u Bovery, či tramvaje 6MT, musel být vůz odstrojen na holý skelet a následně byl zpětně kompletován dosazením renovovaných původních dílů. Zdarma fandové odpracovaly téměř 4.000 hodin, náklady na materiál a odborné práce pokryly především různé granty. Náklady na opravu blížící se téměř jednomu milionu korun pokryly nejen výnosy spolku, ale především grantové příspěvky Libereckého kraje. Na voze pracovali i brigádníci ze zahraničí, a to například v rámci mládežnického projektu Think Big Nadace O2. Výjimkou nebyly ani finanční dary firem či jednotlivců, zvláštní poděkování pak patří Dr. Sinkovi z Budapešti. Po dokončení oprav vůz úspěšně absolvoval potřebné prohlídky, elektrorevize a brzdové zkoušky a v současné době je zažádáno o vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla. Na trať se pak bude vydávat společně právě s motorovým vozem 6MT č. 117. Jediný provozuschopný historický vlečný osobní vůz metrového rozchodu kolejí v České republice se tak po 42 letech vrací do příležitostných služeb veřejnosti.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X