Dnes, 27. března 2015, došlo předání zlaté Značky kvality se 3*** z rukou Ing. J.Horeckého, MBA, prezidenta APSS ČR, za účasti zástupců KÚ LK, Mgr. Jolany Šebkové, vedoucí OSV, a Ing. Marcely Veitové, ekonoma OSV.

Domov je 1. zařízením svého zřizovatele. A v celém Libereckém kraji pak 3. organizací. Značku kvality obdrželo zařízení za obě sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a to na období 3 let, tj. do 3/2018. Následná recertifikace je po 4 letech.

Značka kvality je udělena na základě hodnocení služby rozhovory, dotazníky se seniory a jejich rodinami. Vyhledává pozitivní zkušenosti a dobrou praxi, jako motivátor pro dané zařízení. Domov je od roku 2007 také certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace, udělené PhDr. Karolínou Friedlovou po supervizi pracoviště. Určitě si výhledově zaslouží pozornost certifikace specifické péče o klienty s Alzh. demencí, oddělení Vážka, ve službě domov se zvláštním režimem, který máme ve vile Albert.

V oblasti ubytování je sledována např. možnost volby 1l pokoje, počty 1-2l pokojů, kvalita sociálního zařízení, prostory pro odpočinek, relaxaci, zábavu, dostupnost balkónů, možnost vlastnit své zvířátko, pečovat o něj, dostupnost a vybavení čajových koutků, dostupnost lednice. Možnost svobodné volby pro vstávání a denní program.

V oblasti stravování se např. sleduje možnost volby 2 jídel, výběr ze 3 nápojů k hlavnímu jídlu, nabídka vegetariánské stravy, spolupráce s dietní sestrou, možnost předem odhlásit si jakékoliv jídlo. Dostupné, čitelné a přehledné jídelníčky. Možnost konzumace stravy dle vlastního uvážení v rozmezí 2h u všech 3 hlavních jídel.

V oblasti kultury a volného času se sledují akce pro seniory v domově, výlety pro schopné a pohyblivé seniory, individuální volnočasové programy, informovanost o aktivitách, dostupnost obchodů, doprava na nákup do města, aj.

V oblasti partnerství např. setkávání seniorů z jiných vil, využívání alternativní a augmentativní komunikace u vybraných seniorů, sledování adaptace seniora na nové prostředí, vydávání vlastního periodika, dostupnost a informovanost o schránkách důvěry včetně ležících seniorů, dotazníková šetření na kvalitu a péči.

V oblasti péče např. dostupnost a využívání signalizace pro seniory, sledování pádů a prevenci rizik včetně sledování vzniku dekubitů, pravidelná hygiena po použití jednorázových pomůcek, plán kontrol péče, další specifické terapie, kontrola a vyhodnocení ošetřovatelského procesu.

Celý systém procesu certifikace umožňuje zařízení připravovat dílčí kroky ke zlepšování kvality, rozšiřování nebo inovaci služeb a programů pro seniory s ohledem na aktuální vývoj seniorů. V rámci recertifikace se zaměříme na výběr ze 2 jídel min 1x týdně, pořádání vyjížděk autem do okolí dle domluvy se seniory, vydání informačního periodika v četnosti 4x ročně, vyvěšení nástěnek s fotografiemi zaměstnanců pro snadnou orientaci klientů a rodin, zavedení interního evalvačního systému kvality E – Qalin, aj.

Více o Značce kvality na http://www.znackakvality.info/, nebo www.ddjindrichovice.cz

Bc. Alan Maria Uhura, ředitel

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”112835815380893638727″ ualb=”6142846082534031601″ imgl=”fancybox” style=”cascade” col=”5″ size=”320″ num=”900″ shadow=”1″ border=”1″ dltext=”Kompletní_fotogalerii_najdete_zde” highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

P1000629

Pin It on Pinterest