Zacina_12._rocnik_souteze_Vyrobek_roku_2015_medium

Liberecký kraj vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek do již 12. ročníku soutěže o udělení ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2015“. Nejlepší výrobky budou slavnostně vyhlášeny na 13. krajských dožínkových slavnostech, které se konají 5. září 2015 ve Frýdlantu.

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a odeslat:

  • Přihlášku, čestná prohlášení a technickou dokumentaci k výrobku.
  • V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat přihlášku
    a čestná prohlášení pouze jednou. Technickou dokumentaci je nutné vyplnit ke každému výrobku zvlášť.

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území Libereckého kraje.

Zásady pro udělení ocenění a další informace včetně přihlášky a povinných příloh žádosti naleznete pod odkazem Výrobek roku – Informace k soutěži: http://www.vyrobek-roku-lk.cz/informace-k-soutezi/

Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. května 2015 ve 14.00 hod.

Za účast v soutěži se neplatí žádný registrační poplatek. Přihlašovatel bude písemně vyzván k dodání vzorku přihlášeného výrobku pro hodnotící komisi. Hodnocení přihlášených výrobků proběhne 18. června 2015 v restauraci Krajského úřadu LK. 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v zalepené obálce s označením „Výrobek roku 2015“.

Bližší informace poskytne:

Ing. Lenka Rychtaříková, tel.: 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz

Loňským absolutním vítězem soutěže „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 2014“ byl vyhlášen výrobek Svačinka – Tvaroh ochucený česnek pažitka Jako od babičky.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest