Mladi_frydlantsti_lesnici_bodovali_v_soutezi_Drevorubec_Junior_2015_mediumÚspěch slavili mladí dřevorubci z Frýdlantu na 10. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou. Tradiční součástí mistrovství je i soutěž Dřevorubec Junior 2015 pro žáky oboru Lesní mechanizátor. Právě v ní zabodovali žáci Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Obsadili celkově první místo v soutěži kolektivů českých škol, žák Tomáš Jána pak v individuálním závodě skončil druhý.

Vedle nejlepších žáků českých lesnických škol se přehlídky odborných dovedností v práci s motorovou pilou zúčastnili žáci lesnických škol ze Slovenska, Polska, Srbska, Rakouska a Bulharska. Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu reprezentovali Tomáš Jána a Filip Hille, žáci 3. a 2. ročníku oboru Lesní mechanizátor z hejnického pracoviště. Celkem soutěžilo 39 závodníků ze šesti zemí. Slavnostního zahájení mezinárodní soutěže se zúčastnil ministr školství Marcel Chládek.

„Úspěch žáků frýdlantské střední školy v republikovém i mezinárodním srovnání je nesmírně potěšující a moc k němu blahopřeji. Dřevorubectví je opravdu krásné tradiční řemeslo a jsem ráda, že chlapce odborná příprava baví a jejich studijní i pracovní píle přináší ovoce také v podobě vavřínů ze soutěží,“ komentuje výsledky soutěže Alena Losová, radní pověřená vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Soutěž Dřevorubec Junior 2015 probíhala v souladu s mezinárodními pravidly a skládala se z následujících disciplín: kácení, výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez a odvětvování. Pro hodnocení závodníka byly rozhodující tři okolnosti výkonu: co nejkratší čas, přesnost a kvalita provedení disciplíny. Na základě bodového hodnocení v jednotlivých disciplínách byli vyhlášeni vítězové těchto disciplín a po sečtení výsledků všech pěti disciplín se vyhlašoval celkový vítěz, který získal nejvyšší bodové ohodnocení. Kromě uvedených disciplín probíhaly souběžně doprovodné disciplíny jako hod sekyrou, práce s vyvážecí soupravou a řezání pilou „břichatkou“, kterých se mohli zúčastnit nejen soutěžící, ale i zájemci z řad veřejnosti.

V silné konkurenci českých i zahraničních škol se frýdlantští žáci vytáhli. V konečném pořadí jednotlivců se Tomáš Jána umístil se ziskem 1252 bodů na skvělém druhém místě v rámci českých škol, na pátém místě pak v celkové mezinárodní konkurenci. Další zástupce střední školy, Filip Hille, pak obsadil páté místo v žebříčku českých žáků, celkově pak místo deváté.

„Tomáš Jána i Filip Hille vybojovali své umístění díky prvotřídním výkonům v jednotlivých soutěžních disciplínách. V královské disciplíně odvětvování se totiž podělili o první (Filip Hille) i druhé místo (Tomáš Jána), v disciplíně přesný řez obsadili první (Tomáš Jána) a čtvrté místo (Filip Hille). Na stupně vítězů se postavili i při vyhlašování výsledků disciplíny výměna řetězu, kde Tomáš Jána získal opět první místo a Filip Hille třetí,“ shrnuje výborné výsledky žáků ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Alena Dvořáková.

Úspěšní byli i další zástupci hejnického pracoviště frýdlantské střední školy Jiří Franz a Daniel Černý, kteří si odvezli ceny za druhé a třetí místo v doprovodné soutěži v práci s vyvážecí soupravou.

V soutěži družstev se frýdlantským žákům také dařilo, a tak se po zásluze probojovali na první místo v rámci škol České republiky. Celkově pak obsadili třetí místo a stanuli na stupních vítězů společně s vítězným družstvem Střední odborné školy lesnické Tvrdošín ze Slovenska a rakouskými žáky z Litzlhofu, kteří obsadili stříbrný stupínek.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest