Setkání Frýdlantů, den 3. (24.5. 2015) (307)Už podvacáté se letos sešli zástupci měst a obcí, které historicky nesly nebo stále nesou, jméno Frýdlant. Dostaveníčko si dali ve městě, ve kterém to v Česku v roce 1997 začalo, ve Frýdlantu nad Ostravicí. Severočeský Frýdlant na setkání reprezentoval starosta Dan Ramzer, místostarosta Jiří Stodůlka a členové městské rady Roksolana Sobotová, Regina Loudová a Petr Beran.

Na čtyřdenní setkání dorazilo do Frýdlantu nad Ostravicí na padesát zástupců desíti měst a obcí s názvem Frýdlant. „Čtyři leží v Polsku, tři v Německu, jedno je to naše, jedno je hostující moravské a jedno je součástí ruské federace,“ vysvětlil starosta našeho Frýdlantu Dan Ramzer. Program, který byl pro všechny účastníky připraven, byl velice pestrý. Od prohlídky města a okolí, přes kulturní program až po tradiční soutěžní disciplínu, hod čtrnáctikilogramovým frýdlantským kamenem. „Přichystáno pro nás bylo i překvapení, promítání filmu na VHS z historického setkání Frýdlantů,“ podotkl Dan Ramzer.

Místostarostu Jiřího Stodůlku potěšil nejen bohatý program, ale i konkrétní momenty. „Příjemně mě překvapilo, že když se začala řešit evropská politika v souvislosti s Ruskem, měli jsme všichni velmi podobný názor včetně delegace z Prawdinsku. Jsem potěšen, že ta velká, mocenská politika nemá na komunální partnerství vliv,“ řekl.

Města, která mají nebo měla ve svém názvu jméno Frýdlant, se potkávají každoročně nejen na úrovni politiků. „To je další věc, kterou na těchto setkáních s povděkem kvituji. Že se netýká jen politiků a úředníků, ale vytváří přeshraniční vazby i mezi dětmi a mládeží. Například Frýdlant se aktivně zapojuje do společných letních táborů mládeže nebo do fotbalového turnaje jedenácti a dvanáctiletých dětí,“ dodal Jiří Stodůlka.

Frýdlant setkání měst se stejným názvem organizoval za uplynulých dvacet let už dvakrát, poprvé v roce 2001, podruhé v roce 2010, těsně před ničivou povodní. Příště bude devět spřátelených měst a obcí hostit v roce 2020.

Setkání Frýdlantů, den 1  (22 5  2015) (335)

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest