2015_0526_16313500-2Nemocnice Frýdlant pozvala v úterý 26. května frýdlantské zastupitele na pracovní schůzku o záměrech rozvoje nemocnice. Město Frýdlant je vlastníkem nemovitostí  a stavebně technický rozvoj objektů nemocnice nemůže probíhat bez jeho součinnosti. Dosavadní smluvní vztah mezi městem a provozovatelem nemocnice o nájmu objektů není pro ani jednu ze stran výhodný. Zásadním výstupem setkání byla dohoda o bezodkladném zahájení jednání o nové nájemní smlouvě. Ta by měla umožnit provozovateli nemocnice a její mateřské firmě Euroclinicum investovat a zhodnotit tak budovy města v zájmu efektivního provozu nemocnice.

Jednatel nemocnice MUDr. Zdeněk Kubr a ředitel nemocnice Jiří Benedikt informovali zastupitele o investicích do přístrojové techniky a vybavení, které za rok 2014 a 2015 dosáhnou téměř deseti milionů korun.

Stavební úpravy, ke kterým by mělo město Frýdlant dát souhlas,  budou v letošním roce vidět zejména na oddělení chirurgie, kde budou provedeny nové povrchy podlah a dveří a vybudovány dva pokoje vyššího hotelového standardu. Pro přístí rok se stane stěžejní investicí rekonstrukce operačních sálů v objemu cca  12 milionů korun a další organizační změny a úpravy interiéru.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

 

Pin It on Pinterest