logo frJeden školní rok se v ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant blíží ke konci a nový, 2015 – 2016 již teď připravujeme. Tak zatím jen základní informace.

Mateřská škola v letošním roce zaznamenala pokles žádostí o umístění 3 letých dětí. Děti mladší budou přijímány v průběhu celého školního roku v měsíci, kdy dosáhnout tří let. I přes nižší počet přijatých dětí nebude provoz žádné budovy mateřské školy včetně elokovaného pracoviště v ZŠ Bělíkova přerušen ani omezen. 

Základní škola naopak posílí v počtu přijatých žáků do 1. tříd, letos do školy nastoupí po několika letech zase více než stovka dětí, celkem 105. Narůst počtu byl ovlivněn zájmem rodičů o zapsání dětí do naší školy z okolních obcí. Po několika letech budeme otevírat celkem 5 tříd (v předchozích 5 let to byly obvykle 3, někdy 4 třídy). Předpokládáme umístění dvou tříd na pracoviště ZŠ v ulici Bělíkova, dvou tříd na pracoviště ZŠ v ulici Husova a jedné třídy na pracoviště ZŠ v ulici Purkyňova. Rozmístění jsme volili dle prostorových možností školy a přání rodičů, ne všem ale můžeme vyhovět beze zbytku s ohledem na naplněnost tříd. Posilou budou žáci i z okolních malotřídek, kteří převážně nastoupí do 6. ročníků.

Základní umělecká škola bude dál svoji činnost v oblasti hudební, výtvarné a literárně dramatické vykonávat ve stávající budově v Nádražní ulici. V těchto dnech probíhají zápisy do jednotlivých oborů.

Školní družiny jsou umístěny na jednotlivých pracovištích ZŠ s tím, že do nich budou přednostně přijímané děti 1. a 2. tříd. Starší děti po naplnění kapacity budou mít k dispozici umístění do školní družiny v domě dětí a mládeže naší školy.

Dům dětí a mládeže připravuje i pro příští rok velké množství zájmových kroužků, které budou zahájeny již v září, oproti předchozím letům, kdy kroužky startovaly od října.

Rodiče budoucích prvňáčků a přestupujících žáků z okolních škol získají informace ještě na schůzce 29. 6. od 16 hodin na pracovištích ZŠ. Kromě informace třídních učitelů o potřebných pomůckách do výuky a akcích školy, budou mít možnost vyplnit přihlášku do školní družiny, případně do zájmových kroužků a získají informace o možnosti stravování ve Školní jídelně, která je samostatným subjektem.

Mgr. Věra Dunajčíková , ředitelka školy

Pin It on Pinterest