Zaci_si_vyzkouseli_podnikani_ve_skolnich_firmickach_mediumVyhlášením soutěže Podnikatel junior a udělením titulu Podnikavá škola vyvrcholil na Krajském úřadu Libereckého kraje projekt Firmičky – „Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“. Tituly vybojovali žáci z Rádla, Liberce, Jablonce nad Nisou, Stružince a Raspenavy.

V rámci projektu měly děti možnost vytvořit si vlastní fiktivní firmičky a vyzkoušet si, jaké je podnikat. Zároveň byly ve spojení s reálným prostředím, prostřednictvím odborníků z praxe a absolvovaly také exkurze v různých firmách. Každá měla reálný cíl a zabývala se konkrétní oblastí. Vzniklo celkem 68 minipodniků v celém Libereckém kraji zabývajících se například výrobou keramiky, košíkářstvím, výrobou svačinek, tvorbou školních časopisů, propagační činností a marketingem, cateringem, stavebnictvím, vznikla tiskařská dílna, firmička zaměřená na sport, rostlinnou výrobu a další.

Nápad se mi velmi líbí a myslím, že projekt, jakým jsou Firmičky, je pro děti přínosný. Jeho prostřednictvím poznávají reálný život, učí se spolupracovat a ještě mají cíl v podobě vytvoření výrobku nebo produktu,“ uvedla Alena Losová, radní pro školství Libereckého kraje, která i jednu ze školních firmiček přijala v rámci exkurze na krajském úřadě.

Nejúspěšnější firmičky byly oceněné v rámci soutěže Podnikatel junior. Soutěžním příspěvkem byla nabídka výrobku nebo služby firmičky. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy. Příspěvky hodnotila pětičlenná komise složená ze dvou metodiků projektu, zástupce statutárního města Liberec, zástupce Libereckého kraje a zástupce Okresní hospodářské komory Liberec.

Výsledky:
Kategorie první stupeň ZŠ

1. místo – firmička č. 30 Stavstroj (ZŠ Rádlo)
2. a 3. místo – firmička č. 3 Výrobna keramiky (ZŠ Raspenava) a firmička č. 48 Výrobna svačinek (ZŠ Stružnice)

Kategorie druhý stupeň ZŠ

1. místo – firmička č. 11 Firmička Včela (ZŠ Aloisina Výšina, Liberec)
2. místo – firmička č. 33 Catering (ZŠ Speciální Liberecká, Jablonec n. N.)
3. místo – firmička č. 2  Šperkařská dílna (ZŠ Sokolovská, Liberec)

Kategorie střední školy

1. místo – firmička č. 61 Stavebnictví (SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec)
2. místo – firmička č. 60 Košíkářská výrobna (SOŠ Liberec, Jablonecká)
3. místo – firmička č. 68 Senior Klub (SZŠ Turnov)

Projekt realizuje Okresní hospodářská komora Liberec a jeho partnerem je Liberecký kraj.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest